Radio Jadran: Inicijative NVO NADA za otvoreniji budžet i efikasnu javnu potrošnju

Inicijative NVO NADA za otvoreniji budžet i efikasnu javnu potrošnju

 
Iz NVO NADA su Sekretarijatu za finansije i lokalne javne prihode dostavili tri Inicijative kako bi doprinjeli većoj transparentnosti  budžeta Opštine Herceg Novi i efikasnoj javnoj potrošnji.

To su Inicijativa za uvođenje prakse izrade “Budžeta za građane” kao obaveznog budžetskog dokumenta dostupnog građanima, zatim Inicijativa za uvođenje obaveze objavljivanja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta na web stranici Opštine, kao i Inicijativa za objavljivanje Odluke o završnom računu Budžeta za 2018.godinu na web stranici Opštine.

– Jedan od problema na koji smo projektom “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” željeli da ukažemo jeste nedovoljno i selektivno objavljivanje budžetskih dokumenata na web stranici Opštine Herceg Novi – navodi se u saopštenju.

U odjeljku Budžet objavljuju se Odluke o budžetu od 2009. godine i to je jedini dokument koji se objavljuje svake godine. Kako navode, pozitivna praksa objavljivanja predloga Odluke o završnom računu ustanovljena je 2009. i praktikovana je do 2014. godine, a Polugodišnji izvještaj o izvršenju Budžeta objavljen je samo 2013. godine.

– Ne možemo govoriti o transparentnosti lokalne samouprave ako javnosti nisu dostupna budžetska dokumenta. Neophodno je da se budžetski ciklus učini transparentnim i na web stranici Opštine objave sva dokumenta u vezi budžeta: Predsjednička izjava, Nacrt i Predlog Odluke o budžetu, Odluka o budžetu, Polugodišnji Izvještaj o izvršenju budžeta, Odluka o Završnom računu, revizorski izvještaj i vodič kroz budžet za građane – smatraju u NVO NADA.

 Samo otvorenošću lokalne samouprave i pravovremenim objavljivanjem budžetskih dokumenata postigla bi se puna transparentnost lokalnog budžeta i povećalo povjerenje građana.

Ove inicijative podržale su i nevladine organizacije Zrak sunca, AHA, Pandora i Koraci.

Inicijative su dio aktivnosti u projektu “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” podržan kroz Program malih grantova, u okviru realizacije projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”, koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Izvor:

Inicijative NVO NADA za otvoreniji budžet i efikasnu javnu potrošnju