NVO “NADA” 26.juna održala završnu konferencija projekta “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost”

U okviru projekta  “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost”koji  je od januara do juna ove godine sprovodila  NVO”NADA” u ciilju doprinosa povećanju transparentnosti izvršenja budžeta i efikasne javne potrošnje, održana je … Continue Reading →

Radio Herceg Novi: NVO “NADA”: Građani moraju biti više uključeni u kreiranje i razumjevanje budžetskog ciklusa

NVO “NADA” održala je juče (26. jun) završnu konferenciju u okviru projekta “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” na kojoj su javnosti predstavljeni rezultati projektnih aktivnosti od januara do juna ove … Continue Reading →