Hercegnovski dani interkulturalnosti: Tribina u JU OŠ „Orjenski Bataljon“ Bijela

„Pričajmo o (na) maternjem jeziku“ Objavljeno 29 aprila, 2022 od strane JU OŠ „Orjenski bataljon“ Za učenike starijih razreda (VI-IX), 28. aprila 2022. godine, u našoj školi održana je tribina pod nazivom „Pričajmo o (na) maternjem jeziku“, kojoj … Continue Reading →

Hercegnovski dani interkulturalnosti

Hercegnovski dani interkulturalnosti – Unapređivanje tolerantnosti, dijaloga, poštovanja, razumijevanja… дана април 18, 2022 DRUŠTVO U vremenu podjela, degradacije kulture, raznolikih tumačenja i izvrtanja istorije, jačanja stereotipa, predrasuda, diskriminacije, sve većeg nedostatka tolerancije… … Continue Reading →

Integracija a ne asimilacija- Hercegnovski dani interkulturalnosti

Projektom “ Integracija a ne asimilacija- Hercegnovski dani interkulturalnosti“ koji je finansijski podržan od strane  Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava  želimo da doprinijesemo promociji duha tolerantnosti, interkulturalnog dijaloga … Continue Reading →