Hercegnovski dani interkulturalnosti

Hercegnovski dani interkulturalnosti – Unapređivanje tolerantnosti, dijaloga, poštovanja, razumijevanja… дана април 18, 2022 DRUŠTVO U vremenu podjela, degradacije kulture, raznolikih tumačenja i izvrtanja istorije, jačanja stereotipa, predrasuda, diskriminacije, sve većeg nedostatka tolerancije… … Continue Reading →

Integracija a ne asimilacija- Hercegnovski dani interkulturalnosti

Projektom “ Integracija a ne asimilacija- Hercegnovski dani interkulturalnosti“ koji je finansijski podržan od strane  Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava  želimo da doprinijesemo promociji duha tolerantnosti, interkulturalnog dijaloga … Continue Reading →