Herceg Novi:Pedložite kandidata za radnu grupu koja će izraditi Lokalni akcioni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Opštini Herceg Novi za period 2024–2028 god.

Opština Herceg Novi objavila je Javni poziv za organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima integracije Roma i Egipćana da predlože svoje kandidate za članove radne grupe koja će izraditi … Continue Reading →

CRNVO Lokalni resursni centar NADA

CRNVO lokalni resursni centar ,,NADA” pruža različite vrste usluga organizacijama civilnog društva iz Herceg Novog, Kotora i Tivta. Tu smo da pružimo potrebne informacije i pomoć građanima i građankama koji … Continue Reading →

CEDEM i CDT: Poziv za dostavljanje prijedloga projekta u okviru Programa dodjele malih grantova NVO do 15.marta

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), u saradnji sa Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) objavio je Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Programa dodjele malih grantova organizacijama civilnog … Continue Reading →

Fond za aktivno građanstvo:Zajednica u akciji -poziv za projektne prijedloge do 18.marta

Program „Zajednica u akciji“, je stalno otvoren poziv za podršku projektima, u okviru kojeg Fond za aktivno građanstvo-FAKT želi da osnaži građansko učešće i inicijative u zajednici, koje promovišu inkluzivno … Continue Reading →

Juventas Grant šema“U pravo vrijeme“:Podržano 8 projekata

 Na osnovu Rang liste Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i neformalnim grupama u Kategoriji 1  (do 10.000 eura) odobreno je finansiranje sljedećih projekata:  Projekat “Podrška ženama u borbi protiv rodno … Continue Reading →