CRNVO Resursni centar za OCD u Crnoj Gori:Prijavite se za obuku „Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima“

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2024. godinu organizuje obuku na temu „Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima“. Cilj ove obuke je jačanje kapaciteta … Continue Reading →

Ministarstvo zdravlja: Konkurs za NVO za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti

Na sajtu Ministarstva zdravlja objavljen je Javni konkurs “Adekvatnom prevencijom do uspjeha u borbi protiv upotrebe droga među djecom i mladima za 2024. godinu” za finansiranje projekata i programa NVO … Continue Reading →

CRNVO:Tutorijal koji vam pomaže da maksimalno iskoristite Canva Premium – potpuno besplatno

Sjajna vijest za sve neprofitne organizacije!  Tutorijal koji vam pomaže da maksimalno iskoristite Canva Premium – potpuno besplatno! Za bilo kakva pitanja ili dodatnu pomoć, obratite se CRNVO Resursnom centru … Continue Reading →

CRNVO:Program izgradnje kapaciteta ,,Rast grassroots organizacija”za manje razvijene organizacije civilnog društva koje djeluju na lokalnom nivou

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) poziva manje razvijene organizacije civilnog društva koje djeluju na lokalnom nivou da prijave svoje predstavnike/ce za učešće u programu izgradnje kapaciteta ,,Rast grassroots organizacija”.  Cilj ovog programa … Continue Reading →

Herceg Novi:Raspisan konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2024. godini

29 april 2024.godine Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Herceg Novi za projekte nevladinih organizacija u 2024. godini. Ukupan iznos … Continue Reading →

Herceg Novi:Održan konsultativni sastanak sa NVO o prioritetnim oblastima za finansiranje projekata u 2024.godini

08 april 2024 Predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava NVO sektoru u Herceg-Novom, Mila Petijević sa članovima, danas je u velikoj sali SOHN održala konsultativni sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija, a … Continue Reading →

Ministarstva sporta i mladih:Javni konkurs „Sport za sve – svi za sport“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2024. godini

Pozivaju se nevladine organizacije koje djeluju u oblasti sporta, a koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji priroriteta utvrđenih zakonom o sportu („Službeni … Continue Reading →