Centar za građansko obrazovanje: IV Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva-rok 10.02.2023.

  Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE  raspisao je IV Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog … Continue Reading →

Tivat: Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom za 2023. godinu

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na sjednici održanoj 19.01.2023.godine donijela je Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom za 2023. godinu: Sredstva iz Budžeta dodijeljuju se nevladinim … Continue Reading →

Tivat:Odluka o izboru nezavisnih procenjivača za projekte NVO 2023.g.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u opštini Tivat,  razmatrajući prijave pristigle po javnom pozivu za izbor nezavisnih procjenjivača za 2023.godinu,  utvrdila je i objavila listu nezavisnih procjenjivača: Goran Đurović … Continue Reading →

Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja:Za finansiranje 16 projekata NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom 430.000 eura

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, donijela je odluku da finansira slijedeće projekte nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom: Odobrava se raspodjela finansijskih … Continue Reading →

Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja:Finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti Društvena briga o djeci i mladima u 2022. godini

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti društvena briga o djeci i mladima a u vezi javnog konkurs „Podrška porodicama u krizi“,  broj 01-128/22-4556/1.  raspisanog 11.11.2022. godine, donijela je … Continue Reading →

Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja: Raspodjela sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2022. godini

U vezi sa Javnim konkursom “Podrška starijim licima za život u zajednici” broj: 01-128/22-4547 od 11.11.2022. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija … Continue Reading →

Ministarstvo rada i socijalnog staranja:Odluka o finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022.godini u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

 U vezi sa Javnim konkursom “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih … Continue Reading →

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO za 2022- Rodna ravnopravnost

Komisija za raspodijelu sredstava  za finansiranje projekata i programa  NVO za 2022-  oblast Rodna ravnopravnost donijela je Odluku o raspodjeli sredstava u iznosu od 250.000 eura  za finansiranje 22 projekta … Continue Reading →