CRNVO Resursni centar: Prijavite se za trening“Pisanje projekata za fondove ministarstava“

Centar za razvoj nevladinih organizacija -Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2023. godinu organizuje obuku na temu Pisanje projekata za fondove ministarstava. Cilj ove obuke … Continue Reading →

Herceg Novi: Četvrtak,16.marta u 13.00 sati-Tribina o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u okviru projekta „Podglavlje 23 u mojoj zajednici“ organizuje tribine o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23 u devet opština Crne Gore.  Cilj … Continue Reading →

CRNVO-Resursni centar: Obuke za organizacije civilnog društva

Pozivamo Vas da se prijavite za obuke koje će CRNVO-Resursni centar organizovati  za organizacije civilnog društva. Planirane su slijedeće obuke: MART 2023 Naziv obuke: Pisanje projektnih prijedloga za konkurse ministarstava Ciljna … Continue Reading →

CRNVO-Resursni centar: Istraživanje o potrebama i kapacitetima organizacija civilnog društva 

CRNVO Resusrsni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori  sprovodi istraživanje o potrebama i kapacitetima organizacija civilnog društva za 2022. godinu. Cilj navedenog istraživanja je mapirati ključne nedostatke u okruženju i uslovima … Continue Reading →

Centar za građansko obrazovanje: IV Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva-rok 10.02.2023.

  Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE  raspisao je IV Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog … Continue Reading →

Tivat: Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom za 2023. godinu

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na sjednici održanoj 19.01.2023.godine donijela je Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom za 2023. godinu: Sredstva iz Budžeta dodijeljuju se nevladinim … Continue Reading →

Tivat:Odluka o izboru nezavisnih procenjivača za projekte NVO 2023.g.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u opštini Tivat,  razmatrajući prijave pristigle po javnom pozivu za izbor nezavisnih procjenjivača za 2023.godinu,  utvrdila je i objavila listu nezavisnih procjenjivača: Goran Đurović … Continue Reading →

Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja:Za finansiranje 16 projekata NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom 430.000 eura

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, donijela je odluku da finansira slijedeće projekte nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom: Odobrava se raspodjela finansijskih … Continue Reading →