Ministarstvo finansija i socijalnog staranja: Konkurs za projekte NVO do 29.novembra 2021.godine

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja raspisalo je  Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama … Continue Reading →

Opština Kotor raspisala konkurs za projekte i programe NVO

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti  raspisao je Javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2021. godinu. Konkurs je otvoren 30 dana … Continue Reading →

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja: Konkurs za NVO do 4.decembra 2021.godine

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavilo je  Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2021. godini “Podrška starijim licima za život u zajednici” . … Continue Reading →

Ministarstvo ekonomskog razvoja: Konkurs za NVO do 3.decembra 2021.godine.

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je  Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata u 2021. godini u oblasti zaštite potrošača „Jačanje zaštite potrošača u Crnoj Gori“. Rok za podnošenje prijava na … Continue Reading →

Konkurs za NVO: Projekti za unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja kroz edukacije stanovništva, sterilizacije/kastracije pasa lutalica i učešće u izradi lokalnih planova

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove objavila je konkurs  za projekte NVO koji imaju za cilj unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja kroz edukacije stanovništva, sterilizacije/kastracije pasa lutalica i … Continue Reading →

CRNVO Lokalni resursni centar NADA: Vodič za usluge

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) realizuje projekat ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.  Projekat implementiramo u partnerstvu … Continue Reading →

Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava:Javni konkurs za NVO “Reintegracijom do (društvene) zajednice“

Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava objavilo je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u … Continue Reading →

Konkurs za NVO: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava raspisalo konkurs

 Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava raspisalo je konkurs za NVO. Više detalja na linkovima : JAVNI KONKURS „PODRŽIMO SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI U CRNOJ GORI“ https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-zastita-prava-roma-romkinja-i-egipcana-egipcanki-u-2021-godini    JAVNI KONKURS … Continue Reading →