ReLOaD2:Poziv NVO za finansiranje projekata u oblasti volontiranja mladih, angažman u zajednici, regionalna saradnja mladih i razmjena, mobilnost mladih, razvoj vještina mladih i ekonomsko osnaživanje…

ReLOaD2, program Evropske unije i UNDPa objavljuje prvi regionalni javni poziv nevladinim organizacijama Prioritetna područja: volontiranje mladih, angažman u zajednici, regionalna saradnja mladih i razmjena, mobilnost mladih, razvoj vještina mladih … Continue Reading →

Ministarstvo unutrašnjih poslova:Konkurs za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u 2023.

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-nvo-promovisanje-i-zastita-ljudskih-i-manjinskih-prava možete pogledati Konkurs Udruženi protiv trgovine ljudima, koji je  objavilo  Mnistarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je  Konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih … Continue Reading →

Ministarstvo kapitalnih investicija:Konkurs za finansiranje projekata NVO u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju do 30.avgusta 2023.godine

Na linku  —https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-iz-oblasti-zastite-zivotne-sredine-u-saobracaju možete pogledati Konkurs  Oblast zaštite životne sredine u saobraćaju , koji je objavilo Ministarstvo kapitalnih investicija.   Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe … Continue Reading →

Ministarstvo javne uprave: Konkurs za finansiranje projekata i programa NVO-rok za podnošenje prijava 23.avgust

Ministarstvo javne uprave objavilo je poziv nevladinim organizacijama za podnošenje prijava za finansiranje projekata i programa u oblasti otvorenost javne uprave u 2023.godini: “ Javna uprava dostupna svima ” Pozivaju se … Continue Reading →

Ministarstvo kulture i medija:Konkurs za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti kulture i umjetnosti

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni konkurs Kultura spaja: od amatera do profesionalaca za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima kulture i umjetnosti. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja … Continue Reading →

Ministarstvo kapitalnih investicija: Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju za 2023. godinu

Ministarstvo kapitalnih investicija objavilo je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju za 2023. godinu. Rok za podnošenje prijava na … Continue Reading →

SMART Balkan projekat: Javni Poziv za prijavu na Core grantove za aplikante iz Crne Gore

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Norveškog Ministarstva vanjskih poslova implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center … Continue Reading →

Kotor: Konkurs za finansiranje projekata i programa NVO iz budžetskih sredstava za 2023.godinu

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju  projekata i programa nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2023. godinu. Konkurs je otvoren 30 … Continue Reading →

Fond za aktivno građanstvo kroz dvije grant šeme podržao 9 projekata nevladinih organizacija

Fond za aktivno građanstvo podržao je projekte devet organizacija civilnog društva kroz dvije grant šeme: Aktivno učešće i Zajednica u akciji. Aktivno učešće Tokom otvorenog konkursa za grant šemu „Aktivno … Continue Reading →