Građanska alijansa:Objavljen konkurs za podršku projekata NVO dostavljenih do 3.jula 2023.godine

U okviru projekta “Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori” Građanska alijansa raspisuje konkurs za podršku nevladinim organizacijama u Crnoj Gori, sa opštim ciljem doprinosa demokratizaciji, … Continue Reading →

CRNVO Resursni centar: Poziv za učešće na obuci ,,Strateško planiranje“ od 25. do 27.maja 2023.godine

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2023. godinu organizuje obuku za OCD na temu Strateško planiranje. Cilj ove obuke je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu … Continue Reading →

Fond za aktivno građanstvo: Aktivno učešće – poziv za prijavljivanje sa projektnim prijedlozima

Kroz poziv „Aktivno učešće“ Fond za aktivno građanstvo želi da  osnaži organizacije civilnog društva i njihovo učešće u procesima donošenja odluka i jačanju demokratske kulture,  građanske svijesti i angažmana. Svrha … Continue Reading →

Fond za aktivno građanstvo:Zajednica u akciji – podržani projekti i poziv za dostavljanje prijedloga projekata

U prvom koraku Poziva “Zajednica u akciji” prijavljeno je ukupno 39 projektnih prijedloga, od čega 4 nisu zadovoljila formalne/adminstrativne uslove prihvatljivosti, te stoga nisu upućeni u postupak procjene od strane … Continue Reading →

CGO: Centar za građansko obrazovanje u okviru četvrtog konkursa M’BASE podržao 19 projekata NVO

Četvrti konkurs u okviru M’BASE programa objavljen je 10. januara 2023.godine, a do njegovog zaključenja, 10. februara, na adresu CGO-a stigle su 92 prijave projekata, od čega je podržano 19 … Continue Reading →

CRNVO Resursni centar: Prijavite se za trening“Pisanje projekata za fondove ministarstava“

Centar za razvoj nevladinih organizacija -Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2023. godinu organizuje obuku na temu Pisanje projekata za fondove ministarstava. Cilj ove obuke … Continue Reading →

Herceg Novi: Četvrtak,16.marta u 13.00 sati-Tribina o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u okviru projekta „Podglavlje 23 u mojoj zajednici“ organizuje tribine o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23 u devet opština Crne Gore.  Cilj … Continue Reading →

CRNVO-Resursni centar: Obuke za organizacije civilnog društva

Pozivamo Vas da se prijavite za obuke koje će CRNVO-Resursni centar organizovati  za organizacije civilnog društva. Planirane su slijedeće obuke: MART 2023 Naziv obuke: Pisanje projektnih prijedloga za konkurse ministarstava Ciljna … Continue Reading →

CRNVO-Resursni centar: Istraživanje o potrebama i kapacitetima organizacija civilnog društva 

CRNVO Resusrsni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori  sprovodi istraživanje o potrebama i kapacitetima organizacija civilnog društva za 2022. godinu. Cilj navedenog istraživanja je mapirati ključne nedostatke u okruženju i uslovima … Continue Reading →