Sredstva za projekte NVO: Odluka Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na linku https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finansiranje-projekatadrustvena-briga-o-djeci-i-mladima  možete pogledati Odluku o raspodjeli  sredstava za finansiranje projekata u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2021. godini, koju je donijelo  Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.  

Upitnik za građanke i građane: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija koordinira procesom ko-kreiranja novog Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori. Za građane je pripremljen poseban upitnik  https://forms.office.com/r/PsEG2gWvbk kako bi … Continue Reading →

Odluka o raspodjeli sredstava NVO: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na linku https://www.gov.me/dokumenta/b58f6363-36f7-460c-abba-d2e066b2b806 možete pogledati Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti instistucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja – podoblast podrška darovitim učenicima, koju je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.  

Raspodjela sredstava NVO: Ministarsvo finansija i socijalnog staranja

Na linkovima ispod možete pogledati odluke koje je donijelo Ministarsvo finansija i socijalnog staranja: http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=711 Odluka o raspodjeli  sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i … Continue Reading →

Odluka o raspodjeli sredstava NVO:  Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Na linku https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finansiranje-projekata-i-programa-nevladinih-organizacija-u-oblasti-razvoja-i-unapredenja-prava-manjinskih-naroda-i-drugih-manjinskih-nacionalnih-zajednica-u  možete pogledati Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2021. godini … Continue Reading →

Odluke o raspodjeli sredstava NVO: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na linkovima ispod možete pogledati odluke koje je donijelo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma : https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-finansijskih-sredstava-nevladinim-organizacijama-za-finansiranje-projekata-o-odvojenom-sakupljanju-komunalnog-otpada Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-finansijskih-sredstava-nevladinim-organizacijama-za-finansiranje-projekata-o-upravljanju-organskim-otpadom-i-kompostiranju-otpada Odluka o … Continue Reading →

Odluke o raspodjeli sredstava NVO: Ministarstvo kapitalnih investicija

Na inkovima ispod možete pogledati odluke koje je donijelo  Ministarstvo kapitalnih investicija: https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-nvo-iz-oblasti-saobracaj-sigurnost-i-bezbjednost  Odluka o raspodjeli sredstava NVO iz oblasti saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-nvo-iz-oblasti-zastite-zivotne-sredine-u-saobracaju  Odluka o raspodjeli sredstava NVO … Continue Reading →

 Odluke o raspodjeli sredstava NVO: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Na linkovima ispod možete pogledati odluke koje je donijelo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava : https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finansiranje-projekata-nvo-unapredenje-kvaliteta-zivota-lgbt-osoba-za-2021  Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO-Unapređenje kvaliteta života LGBT osoba za 2021. https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finansiranje-projekata-nvo-u-oblasti-rodna-ravnopravnost-za-2021-god   Odluka o … Continue Reading →

 Ministarstvo finansija i socijalnog staranja: Konkurs za projekte NVO do 29.novembra 2021.godine

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja raspisalo je  Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama … Continue Reading →

Opština Kotor raspisala konkurs za projekte i programe NVO

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti  raspisao je Javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2021. godinu. Konkurs je otvoren 30 dana … Continue Reading →