Institut alternativa:Poslovne tajne javnih preduzeća: Paradoksi prakse u Crnoj Gori

Izvor: Institut alternativa U crnogorski Zakon o slobodnom pristupu informacijama 2017. godine uveden je pojam poslovne i poreske tajne kao osnov ograničenja pristupa informacijama. Ne postoji jedinstvena definicija poslovne tajne … Continue Reading →

Institut alternativa: Uspješno realizovani projekti: Crnogorske OCD „zbližile“ budžet i građane

Uz podršku Instituta alternativa, u prethodnih šest mjeseci uspješno je realizovano devet projekata koji su približili građanima budžetsku stranu nacionalnih i lokalnih javnih politika U okviru grant šeme projekta „Money … Continue Reading →

Institut alternativa: Izvještaj o reformi upravljanja javnim finansijama u 2017. i 2018. godini: Druga strana medalje

Reforma upravljanja javnim finansijama predstavlja jedan od krovnih procesa koji bi trebalo da transformišu našu javnu upravu, doprinesu namjenskoj potrošnji kojom će se ostvariti veća vrijednost za novac, ali posredno, … Continue Reading →

Institut alternativa: Izvještaj o otvorenosti lokalnih budžeta-Moj grad o mom novcu

Izvještavanje javnosti i dostupnost budžetskih dokumenata građanima, preduslovi su za unapređenje otvorenosti lokalnih samouprava i odgovornih javnih finansija. Međutim, u Crnoj Gori se ovim pitanjima, naročito na lokalnom nivou, ne … Continue Reading →

Centar za istraživačko novinarstvo:Politika zaduživanja Vlade CG dovela do ponora

POLITIKA ZADUŽIVANJA VLADE CRNE GORE DOVELA DO PONORA: Kamate pojele prvu dionicu auto-puta Izbjegavanjem reformi, rezova u javnom sektoru i smanjenja potrošnje, uz zaduživanje pod nepovoljnim uslovima crnogorske vlasti su … Continue Reading →