Herceg Novi: Opština da bude partner.Potrebno fer finansiranje i veća transparentnost. Udruženja rade otežano

Opština da bude partner.Potrebno fer finansiranje i veća transparentnost. Udruženja rade otežano CRNVO Resursni centar, Lokalni resursni centar NADA i predstavnici oko 15 novskih nevladinih organizacija saopštili su Sekretaru Sekretarijata … Continue Reading →

CRNVO RESURSNI CENTAR: Prijave za trening na temu Razvoj komunikacione strategije do 14.juna

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori organizuje trening na temu Razvoj komunikacione strategije. Cilj ove obuke je da učesnici povećaju svoje znanje i ojačaju svoje vještine u ključnim aspektima … Continue Reading →

Herceg Novi: Resursni centar organizovao konsultacije na temu izgradnja kapaciteta i finansiranje NVO

Opština i NVO:TRANSPARENTNIJE I FER FINANSIRANJE. Potrebno više sluha vlasti za NVO sektor U okviru projekta Resursni centar, Centra za razvoj nevladinih organizacija, sa predstavnicima Opštine Herceg Novi održane su … Continue Reading →

Herceg Novi:CRNVO Resursni centar i Lokalni resursni centar NADA pozivaju NVO na konsultacije

CRNVO Resursni centar i Lokalni resursni centar NADA pozivaju hercegnovske nevladine organizacije da učestvuju na Konsultacijama Unaprijeđenje kapaciteta i finansiranje NVO koje organizujemo u četvrtak 10. 06. 2021. godine, sa … Continue Reading →

CRNVO Resursni centar:Poziv mrežama i koalicijama OCD za učešće na treningu

U cilju jačanja  efikasnosti rada organizacija civilnog društva i rada budućih i postojećih mreža i njihove profesionalizacije Resursni centar realizacije program obuke Razvoj funkcionalnih mreža i koalicija organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.  … Continue Reading →

CRNVO:Godišnje istraživanje o procjeni okruženja za rad organizacija civilnog društva

Pozivamo predstavnike nevladinih organizacija da doprinesu istraživanju o procjeni  okruženja i kapaciteta organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.  Za popunjavanje ankete vam neće trebati više od 15 minuta, a podijeljena … Continue Reading →