Tivat:Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača projekata NVO za 2021. godinu

Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama  objavila je javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača radi ocjenjivanja projekata prema propisanim kriterijumima. Više informacija na  https://opstinativat.me/javni-poziv-za-izbor-nezavisnih-procjenjivaca-za-2021-godinu/ Javni poziv nezavisni procjenjivači … Continue Reading →

Ministarstvo prosvjete: Sredstva nevladinim organizacijama za projekte u oblasti podrška inkluzivnom obrazovanju u 2020. godini

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG” br. 39/11 i 37/17) a u vezi sa Javnim konkursom broj: 10903-056/20-538/1 od 5. marta 2020. godine pod nazivom „Inkluzija … Continue Reading →

Herceg Novi: Do 17.decembra javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti opštine Herceg Novi 2021-2023

Iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu pozivaju sve organizacije koje se bave problemima osoba sa invaliditetom, kao i lica sa invaliditetom da uzmu učešće u Javnoj raspravi, kako bi svi zajedno … Continue Reading →