NVO “NADA” 26.juna održala završnu konferencija projekta “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost”

U okviru projekta  “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost”koji  je od januara do juna ove godine sprovodila  NVO”NADA” u ciilju doprinosa povećanju transparentnosti izvršenja budžeta i efikasne javne potrošnje, održana je … Continue Reading →