Ministarstvo za ljudska i manjinska prava: Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštita I promovisanje ljudskih I manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki za 2020.godinu

Na osnovu člana 32ž  Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11, 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list Crne … Continue Reading →

MUP:Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava za 2020. godinu

Komisija Ministarstva unutrašnjih poslova za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija, na osnovu člana 32ž stav 1 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG, br.39/11 i 37/17), a u … Continue Reading →