Radio Jadran:Građani predlažu prioritete u hercegnovskom budžetu

Radio Jadran,

Informativno edukativna kampanja pod nazivom “Realizacijom kapitalnog budžeta do prosperitetnijeg grada”, koju sprovodi NVO NADA Herceg Novi u okviru projekta “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” veoma je zainteresovala građane.

Na glavnom gradskom Trgu aktivisti ove NVO animirali su građane pričom, propratnim promo materijalom i anonimnom anketom o prioritetima u planiranju budžeta za iduću godinu.

Riječ je o projektu koji NVO Nada sprovodi od januara kako bi se podigla transparentnost izvršenja budžeta Opštine Herceg Novi i doprinijela efikasnijoj javnoj potrošnji.

„Akcija je imala informativno edukativni karakter, građanima smo ponudili obrazac na kome su mogli da napišu prioritete za finansiranje iz budžeta za 2020. godinu. Aktivnosti u pripremi budžeta kreću već od jula, a praksa je bila da se građani na javnu raspravu pozivaju tek u decembru, kad je već sve ispalnirano i kada građani mogu malo da utiču“, objašnjava predsjednica NVO NADA, Marina Vuksanović.

Na ovaj način željeli su, kako dodaje, da podstaknu i Mjesne zajednice da obavljaju ulogu koju imaju – da budu najbliži građanima, da od njih saznaju koji su to problemi u zajednicama i na koji način mogu da se riješe, te da se napokon realizuju oni projekti koji se godinama planiraju kapitalnim budžetom:

„Oko stotinjak građana do sada je anonimno ispunilo obrazac, nakon čega ćemo razvrstati prijedloge i obratiti se Sekretarijatu za finansije kako bi uvrstili prijedloge građana za finansiranje u 2020. godini. Prema dosadašnjim rezultatima fokus-grupe i anketiranja građana, prioriteti u finansiranju su Autobuska stanica i škola u Igalu, rješavanje problema u Bolnici u Meljinama, kapela u Igalu, obilaznica oko Herceg Novog, rješavanje problema kolektora i prikopčavanje na kanalizacionu mrežu, poboljšanje javne rasvjete u prigradskim naseljima, trotoar od Zmijica do Kumbora i drugi“, navodi Vuksanović.

Završna konferencija projekta „Naš novac – vaša ili naša odgovornost“ planirana je u junu, na kojoj će biti prezentovani rezultati dosadašnjih istraživanja javnog mnjenja.

Projekat “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”, koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Izvor:https://radiojadran.com/gradani-predlazu-prioritete-u-hercegnovskom-budzetu/