Vijesti: Herceg Novi: Građani zainteresovani za kreiranje budžeta

Vijesti:Danas u Herceg Novom

Slavica Kosić  

ORGANIZOVANA INFORMATIVNO EDUKATIVNA KAMPANJA

Herceg Novi: Građani zainteresovani za kreiranje budžeta

“Ovom kampanjom željeli smo da unaprijedimo osnovna znanja o budžetu i povećamo nivo svijesti građana i građanki o značaju njihovog aktivnog učešća u budžetskom ciklusu od planiranja do izvršenja budžeta”, objasnila je Marina Vuksanović predsjednica NVO Nada koja sprovodi projekat.

Informativno edukativna kampanja “Realizacijom kapitalnog budžeta do prosperitetnijeg grada” koja se realizuje u okviru projekta NAŠ NOVAC-VAŠA ILI NAŠA ODGOVORNOST organizovana je danas na glavnom gradskom trgu.

“Ovom kampanjom željeli smo da unaprijedimo osnovna znanja o budžetu i povećamo nivo svijesti građana i građanki o značaju njihovog aktivnog učešća u budžetskom ciklusu od planiranja do izvršenja budžeta”, objasnila je Marina Vuksanović predsjednica NVO Nada koja sprovodi projekat.

 

Građani su, kaže Vuksanović bili veoma zainteresovani i popunjavali su obrazac za učešće u planiranju budžeta i predlagali prioritete za finansiranje iz kapitalnog budžeta za 2020 godinu.

Projekat “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”, koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Izvor:https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/herceg-novi-gradani-zainteresovani-za-kreiranje-budzeta