Više od stotinu Novljana popunilo obrazac i predložilo projekte za finansiranje iz kapitalnog budžeta 2020.godine

Informativno-edukativna kampanja koju su volonteri NVO NADA danas organizovali na glavnom gradskom trgu je pokazala da građani žele da se uključe i predlože prioritete za finansiranje iz budžeta. Potreban je samo proaktivan pristup, što podrazumjeva da se blagovremeno obavjeste i pruži im se prilika da iskažu svoje mišljenje o prioritetnim projektima čijim bi se finansiranjem poboljšao kvalitet života u našoj opštini.

Danas smo podelili oko 150 lifleta sa osnovnim informacijama o budžetu i budžetskom procesu a više od stotinu građana je popunilo ponuđeni obrazac i predložilo projekte za finansiranje u 2020. godini.

Kampanja je pokazala da su građani zainteresovani i da žele da se uključe u budžetski proces ali nemaju priliku da iskažu svoje mišljenje. Javne rasprave o budžetu koje se organizuju u decembru ne daju mogućnost da se predlozi građana uvrste u već pripremljeni nacrt budžeta i zato su slabo posjećene. Samo takva praksa, da Mjesne zajednice već od septembra organizuju sastanke sa građanima i dogovore se o prioritetima za finansiranje a javna rasprava bude potvrda onoga što su do tada već dogovorili vratila bi povjerenje građana u lokalnu samoupravu i osnovne principe demokratije.

Ovdje možete preuzeti liflet LIFLET ulična kampanja april-20042019

Ovdje možete preuzeti obrazaca za učešće građana u planiranju i donošenje budžeta za 2020 Obrazac za predlog projekata za finansiranja iz budžeta 2020