Tivat:Odluka o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2019. godinu

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u Opštini Tivat na sjednici održanoj 12.aprila 2019.godine, donijela je Odluku da sa 35.999,34 eura podrži projekte 13 NVO.

Odluku o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2019. godinu možete preuzeti ovdje

Tivat odluka o raspodjeli sredstava za projekte nvo 2019

Izvor:http://opstinativat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4655:odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-projekte-nevladinih-organizacija-za-2019-godinu&catid=90&Itemid=101&lang=me