Vijesti: NVO NADA : Lokalni budžet Herceg Novog učiniti transparentnijim

 

  

NVO Nada uputila je Sekretarijatu za finansije i lokalne javne prihode  tri inicijative kako bi doprinjeli većoj transparentnosti Budžeta Opštine Herceg Novi i efikasnoj javnoj potrošnji.

Iz te NVO predlažu uvođenje prakse izrade “Budžeta za građane” kao obaveznog budžetskog dokumenta dostupnog građanima, zatim uvođenje obaveze objavljivanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta na veb stranici Opštine i objavljivanje Odluke o završnom računu Budžeta za 2018.godinu na veb stranici Opštine.

“Jedan od problema na koji smo projektom ‘Naš novac – Vaša ili naša odgovornost’ željeli da ukažemo je nedovoljno i selektivno objavljivanje budžetskih dokumenata na veb stranici Opštine Herceg Novi. U odjeljku Budžet objavljuju se Odluke o budžetu od 2009 godine i to je jedini dokument koji se objavljuje svake godine. Pozitivna praksa objavljivanja predloga Odluke o završnom računu ustanovljena je 2009. godine i praktikovana je do 2014.godine a Polugodišnji izvještaj o izvršenju Budžeta objavljen je samo 2013. Godine”, navode iz NVO Nada i zakjljučuju da se ne može govoriti o transparentnosti lokalne samouprave ako javnosti nisu dostupna budžetska dokumenta

Inicijative su dio aktivnosti u okviru projekta “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” koji je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”, koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore. Inicijativu su podržale i nevladine organizacije Zrak sunca, AHA, Pandora i Koraci.

Izvor :

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/nvo-nada-lokalni-budzet-herceg-novog-uciniti-transparentnijim