CRNVO: NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija 22. juna 2019. u Beranama

CRNVO – Centar za razvoj NVO- Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori organizuje četvrti po redu NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija 22. juna 2019. u Beranama.

Cilj ovog Sajma,  je da unaprijedi i poveća vidljivost aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD)  i njihove uloge u demokratskim procesima. Takođe, Sajam ima svrhu da doprinese poboljšanju javnog imidža i kredibiliteta organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.

Pozivamo sve zaintersovane nevladine organizacije u Crnoj Gori, koje ispunjavaju dolje navedene kriterijume, da popune prijavni formular i time sebi obezbijede mjesto na najvećem događaju ovog tipa u Crnoj Gori.

Kriterijumi za učešće na sajmu su :

  • Da  nevladina organizacija  ima sjedište u Crnoj Gori i da je registrovana najmanje dvije godine prije objavljivanja ovog poziva
  • Da posjeduje odgovarajući fond promotivnog materijala u štampanoj i/ili elektronskoj formi
  • Da je njen rad prepoznat u lokalnoj zajednici
  • Da dostavi pravilno popunjen prijavni formular

Prijave oganizacija koje ne ispunjavaju navedene kriterijume neće biti razmatrane. 

Napomena : Dobrodošle su prijave organizacija iz svih krajeva Crne Gore, ipak prednost će imati organizacije sa sjevera Crne Gore kao i organizacije koje imaju dovoljnu količinu promotivnog materijala i proizvoda.

Provjeru ispunjenosti krterijuma će sprovesti organizatori Sajma.

Sajam će pratiti promotivna kampanja koja će doprinijeti kako vidljivosti događaja tako i samih izlagača.

CRNVO će pokriti sve troškove (put, hrana, smještaj – shodno potrebi) za 1 predstavnika organizacija van Berana i obezbijediti sve tehničke uslove za uspješno predstavljanje organizacija.

Molimo Vas da popunjeni formular pošaljete najkasnije do 07. juna 2019. godine do 16:00h na e-mail: ivana.smolovic@crnvo.me 

Ovdje možete preuzeti prijavni formular: Prijavni formular NVO EXPO 2019 22 jun 2019

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 020 219 121, 219 860.

Sajam je jedna od aktivnosti projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori  koji Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) sprovodi u partnerstvu sa NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskim demokratskim centrom. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansiran je od strane Ministarstva javne uprave.

Izvor: http://www.crnvo.me/crnvo-vijesti/expo-sajam-2019?fbclid=IwAR22Ykpul3Xi2L1zJXsFqR8bF-4Poow5hApoPUl37ih3-5N3EoEEkpo85B8