Herceg Novi: Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte NVO u 2019. godini

Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport raspisao je Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Herceg Novi opredijeljenih nevladinim organizacijama u 2019. godini.

Pozivaju se nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u opštini Herceg Novi, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog Konkursa, da dostave svoje prijave na konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju NVO u opštini Herceg Novi za 2019. godinu, za projekte koji se realizuju na teritoriji opštine Herceg Novi.

Sredstva predviđena Budžetom Opštine za 2019. godinu raspodjeljuju se prvenstveno  nevladinim organizacijama čije se djelatnosti odnose na oblasti ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana, afirmisanja ljudskih, manjinskih i ženskih prava, programa za predškolsku, školsku djecu i omladinu, kulturne baštine, njegovanja istorijskih tekovina, kao i drugih sadržaja koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Herceg Novi i afirmaciji građanskog aktivizma.

Konkurs za raspodjelu sredstava je otvoren 20 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i web-sajtu  Opštine. Prijava na konkurs se podnosi na propisanom Obrascu i predaje na  Građanskom birou Opštine Herceg Novi na šalteru Sekretarijata za društvene djelatnosti  i  sport. Uz Obrazac za prijavu projekta, neophodno je priložiti i popunjeni Formular za predlog projekta.

Ovdje možete preuzeti obrasce za konkurs:

KONKURS 2019 Herceg Novi

Formular Projekta Herceg Novi

Obrazac 2019 Herceg Novi

O uslovima i detaljima Javnog konkursa više na linku: http://www.hercegnovi.me/rss/17-sekretarijat-za-drustvene-djelatnosti/vijesti/3304-javni-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-nvo-u-2019-godini