Održana panel diskusija „Pričajmo o budžetu-Važno nam je kako se troši naš novac“

U srijedu, 12.juna 2019. godine nevladina organizacija “NADA-Herceg Novi“  organizovala je panel diskusiju na temu „Pričajmo o budžetu- važno nam je kako se troši naš novac“.Ovom diskusijom želeli smo da  pokrenemo  dijalog o tome kako se troši  novac iz budžeta opštine. Panelisti su bili Mr oec Milovan Mišo BAŽDAR, predsjednik Odbora direktora „Čistoća” DOO Herceg Novi, u ranijim mandatima potpredsjednik Opštine, direktor Lokalne uprave prihoda i načelnik urbanizma i Saša VUJOVIĆ, dipl.pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, Samostalni saradnik za ugovaranje i zastupanje  u Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog. O projektu je govorila koordinatorka projekta Marina Vuksanović a moderatorka je bila Milica Krivokapić.

Događaj  je organizovan u okviru projekta „Naš novac-Vaša ili naša odgovornost“ koji ima za cilj da doprinese većoj transparentnosti izvršenju budžeta i efikasnoj javnoj potrosnji u opštini Herceg Novi.

Za potrebe ove diskusije, shodno temi na osnovu Odluka o budžetu uradili smo uporednu analizu o tome kako je planirana potrošnja budžetskih sredstava. Predmet analize bile su Odluke o budžetu iz 2006.godine kada je iznos budžeta bio 6.875.000,00 eura, zatim 2008.godina u kojoj je planirani budžet iznosio rekordnih 25.373.475,00 eura, 2014.godina sa budžetom od 17.495.000,00 eura, 2017.godina sa planiranim budžetom od 20.303.000,00 eura, zatim 2018.godina kada je planiran budžet od 17.980.000,00 eura i budžet za 2019.godinu planiran u iznosu od 17.785.000,00 eura.

Analiza je rađena na osnovu dostupnih Odluka o bužetu tako da je ovo prikaz onoga što je planirano a kako nam Odluke o završnom računu počev od 2014.godine nisu bile dostupne ne znamo u kojoj mjeri je došlo do odstupanja realizovane potrošnje od plana za tu godinu.

Na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Herceg Novi u sekciji „Od značaja“ i podsekciji „Budžet Opštine“ objavljuju se Odluke o budžetu i Odluke o završnom računu od 2009 godine.U to vrijeme formirana je Komisija za izradu i kasnije  sprovođenje akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Herceg Novi. Komisija je radila od 2009. do 2014.godine i očigledno je da se nakon prestanka rada te komisije Odluke o završnom računu budžeta ne objavljuju.

Imajući u vidu važnost završnog računa budžeta kao dokumenta koji između ostalog treba da  prikaže sva  odstupanja u planiranoj potrošnji   uputili smo 14. maja Sekretarijatu za finansije i lokalne javne prihode Inicijativu za objavljivanje Odluka o završnom računu ali do danas odgovor nismo dobili.

Panel diskusiji su prisustvovali predstavnici Opštine Herceg Novi, Demokratske partije socijalista odbornik Dragan Janković,Građanskog pokreta URA Nikola Radman, predstavnici privrednih društava, Mjesnih zajednica,nevladinih odganizacija, medija, građani i građanke Herceg Novog.

Projekat “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost“ je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta „Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“, koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Ovdje možete preuzeti analizu: Kako se troši novac-ANALIZA panel diskusija 12jun2019