Radio Jadran: Završna konferencija projekta “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost”

Hercegnovska NVO NADA organizovaće sjutra, u 11 časova u Sali Orjen hotela Lazure u Meljinama završnu konferenciju projekta “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost”.

Predstaviće javnosti u kojoj mjeri su rezultati preduzetih aktivnosti doveli do specifičnog cilja projekta, a to je povećanje stepena razumjevanja građana i građanki budžetskog ciklusa i otvorenost lokalne samouprave u Herceg Novom za participativno budžetiranje i građansko nadgledanje potrošnje javnog novca.

Projekat “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”, koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Izvor: https://radiojadran.com/zavrsna-konferencija-projekta-nas-novac-vasa-ili-nasa-odgovornost/