Vijesti:Projekat „Naš novac – Vaša ili naša odgovornost“: Građani o budžetu ne znaju skoro ništa

Đorđe Trajčevski iz Alternativnog kreativnog centra ”Pravi put” iz Tivta utvrdio je da bi se riješio bilo kakav problem prvo se mora postaviti dijagnoza, a “dijagnoza našeg društva je da je ono bolesno”

Sa konferecije: Marina Vuksanović
Sa konferecije: Marina Vuksanović

Nivo uključenosti građana u kreiranje i praćenje budžeta je na relativno niskom nivou, rezultat je istraživanja koje je u okviru projekta „Naš novac-Vaša ili naša odgovornost“ koje je sprovela NVO „NADA“

“Uvid u nacrt ili odluku o budžetu nije imalo 89,1% anketiranih, uvid u odluku o završnom računu nije imalo 92,7% anketiranih, u javnim raspravama o budžetu ne učestvuje 93,2 % a 91,9 posto anketiranih nije informisano od strane mjesnih zajednica koje će projekte predložiti za finansiranje iz budžeta. 77, 3 posto anketiranih ne zna šta se finansira iz operativnog a šta iz kapitalnog budžeta”, navedeno je na završnoj konferenciji .

“U kolikoj mjeri su ovi pokazatelji rezultat građanske apatije, letargičnosti, neinformisanosti ili neznanja sa jedne strane, a u kolikoj rezultat (ne)otvorenosti direktnih učesnika u budžetskom procesu u opštini i zakonskog uporišta za učešće građana u kreiranju budžeta sa druge strane, pokazaće dalja istraživanja”, poručili su iz NVO Nada. .

 

“Samo otvorenošću lokalne samouprave i partnerstvom sa organizacija civilnog društva i medijima kao i pravovremenim objavljivanjem budžetskih dokumenata postigla bi se puna transparentnost lokalnog budžeta, a uspostavljanjem baze podataka o budžetu na web stranici Opštine, unaprijedila bi se fiskalna transparentnost i povećalo povjerenje organizacija civilnog društva, građana i šire javnosti u rad organa lokalne samouprave Opštine Herceg Novi, kazala je koordinatorka projekta i predsjednica NVO“NADA“ Marina Vuksanović.

Jasmina Konjević, direktorica “Komunalno-stambenog” preduzeća smatra da je poenta lokalne samouprave da zna i primjenjuje zakone, a građani da znaju kako svoja prava, tako i obaveze.

Đorđe Trajčevski iz Alternativnog kreativnog centra ”Pravi put” iz Tivta utvrdio je da bi se riješio bilo kakav problem prvo se mora postaviti dijagnoza, a “dijagnoza našeg društva je da je ono bolesno”. “Kada pristupe nekoj partiji građani više ne misle svojom glavom. Moramo stvoriti sistem u kojem će sposobni ljudi biti na odgovornim radnim mjestima – to je ključ rješenja svih problema ,a daleko je bitnije od toga kako se budžetska sredstva troše, to kako se puni kasa Opštine”, kazao je Trajčevski.

Projekat “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost“ je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta „Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“, koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/projekat-nas-novac-vasa-ili-nasa-odgovornost-gradani-o-budzetu-ne-znaju-skoro-nista