CRNVO:Poziv za učešće na obuci “Pisanje projekata za EU fondove”

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje trening na temu Pisanje projekata za EU fondove. Cilj ove obuke je  da učesnici/ce steknu znanje  u polju pripremanja prijedloga projekata za finansiranje iz fondova Evropske unije. Polaznici/ce obuke će imati priliku da se detaljno upoznaju sa pripremom prijedloga projekta, budžetom, najčešćim problemima pri implementaciji projekta kao i sa finansijskim i narativnim izvještavanjem.

Trening će se održati u dva modula. Prvi modul: 19-21. 03. 2020. godine drugi modul: 26-28. 03. 2020. godine.

Na treningu je obezbijeđeno 12 mjesta za predstavnike/ce 6 srednje razvijenih OCD (po 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije).

Uslovi konkursa

Za srednje razvijene organizacije civilnog društva:

–          Budžet organizacije u prethodnoj godini nije iznosio manje od 10 000.00eur niti više od 70 000.eur

–          Motivacija kandidata/kandidatkinja

–          Organizacija je delegirala 2 predstavnika/ce

–          Prijavni formulari su pravilno ispunjeni i dostavljeni u roku

Prednost će imati one organizacije čiji predstavnici/e do sada nijesu učestvovali/e na sličnoj obuci.

Način prijave

Predstavnici/e srednje razvijenih OCD koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me,  zaključno sa 15. martom 2020. godine.

 

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani u skladu sa voznim kartama koje učesnici/e donesu na uvid. Troškovi goriva će se refundirati samo u slučaju da je najmanje dvoje učesnika/ca došlo istim autom a visina troška će se obračunati na sajtu mishelin.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121

Više informacija o obukama koje planiramo za 2020. godinu možete pročitati u Katalogu na linku https://www.crnvo.me/resursni-centar-jacanje-kapaciteta-i-help-desk-rc-vijesti-crnvo-vijesti/jacanje-kapaciteta-i-help

Prijavni formular