CRNVO Resursni centar:Poziv mrežama i koalicijama OCD za učešće na treningu

U cilju jačanja  efikasnosti rada organizacija civilnog društva i rada budućih i postojećih mreža i njihove profesionalizacije Resursni centar realizacije program obuke Razvoj funkcionalnih mreža i koalicija organizacija civilnog društva u Crnoj Gori

I Modul: 27-28. maj 2021. godine

II Modul: 2-4. jun 2021. godine

Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o strategijama javnog zastupanja, istraživanju tema kampanja, taktikama javnog zastupanja i lobiranju, pripremi i podnošenju Inicijativa. Intezivan rad na treningu rezultiraće gotovim kampanjama javnog zastupanja za svaku od prisutnih mreža.

 Za učešće na treningu mogu se prijaviti formalne i neformalne mreže nevladinih organizacija delegiranjem maksimalno 3 predstavnika/ce mreže.

Način prijave

 Da bi obezbijedili učešće na treningu potrebno je da upravljačka struktura mreže pošalje ispunjene prijavne formulare svojih kandidata/kinja na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me najkasnije do 24. maja 2021. godine.

 Sve prijave biće detaljno pregledane a glavni kriterijumi za odabir učesnika/ca su:

  • Da li je prijava potpuna?
  • Da li je učesnike predložila upravljačka struktura mreže?
  • Motivacija za učešće
  • Da li je mreža učestvovala na sličnim CRNVO obukama?

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće hranu, osvježenje i smještaj za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani u visini voznih karata koje polaznici/e dostave na uvid i u visini troškova goriva obračunatih na sajtu mishelin.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121

Ovaj trening jedna je od aktivnosti projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) uz podršku partnera: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra. Ovaj projekat finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.