Tivat: Opšina opredijelila sredstava za projekte devet nevladinih organizacija

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2021. godinu, na način što je devet projekata NVO sa sjedištem u Tivtu, podržano sa 18.599,96€.

NVO „Evropski dom“ dobila je 2.976€ za projekat „Pomoć i djeci i roditeljima“. NVO „Humanitarno društvo slijepih i CIR-a Tivat“ dobilo je 1.948,54€ za projekat „Socijalizacija OSI u društvene tokove“. Za projekat „U počast maslini“ i obilježavanje svjetskog Dana masline, NVO „KZD Napredak Gornja Lastva“ dobila je 1.768€, dok je NVO „Centar za savjetovanje i lični razvoj Tivat“ za svoju „Školu roditeljstva“ dobila 2.147,20€.

Sredstva koja za projekte NVO opredjeljuje Opština Tivat odlaze i NVO „ŠkArt“ za projekat „ŠkArt rezident“ u iznosu od 2.840€ . Za NVO „Djeca Tivta“ i projekat „Mostovi su kao duge“ opredjeljeno je 1.760,24€. Projekat KUC „Kadena“ pod nazivom „Đude“ – djevojke kao stožeri nasljeđa i mogućnost prenošenja prakse na tivatsku regiju biće podržan sa 2.032€. NVO „Udruženje Egipćana“ i njihov projekat „Poruke rodne ravnoprvnosti“ dobijaju 2.232€, dok NVO „Zeleni vrh“ za projekat „Udahni prirodu“ dobija 896€.

Budžetom Opštine Tivat za 2021. godinu, rad NVO podržan je sa sredstvima u ukupnom iznosu od 31.000€, od čega je 40% namjenjeno nevladinim organizacijama sa posebnim statusom, dok je preostali iznos raspodjeljen na osnovu javnog konkursa. Na konkurs je pristiglo 20 projekata, od čega jedan nije uzet u razmatranje budući da se radi o projektu sportske organizacije. Shodno utvrđenoj proceduri, nezavisni procijenjivači ocjenjivali su projekte, a na osnovu ovih bodova Komisija je sačnila rang listu.

Prema bodovnim listama nezavisnih procjenjivača, 18 projekata nevladinih organizacija je bodovano iznad 50 poena, dok je jedan projekat nevladine organizacije bodovan sa manje od 50 poena. Sredstva su odobrena za 9 (od ukupno 18) projekata koji su prešli cenzus, dok za 9 projekata, nije preostalo sredstava za raspodjelu.

Odluka o raspodjeli sredstava TIVAT 2021 Odluka o raspodjeli sredstava za NVO projekte