Međunarodna

Bela Knjiga o interkulturalnom dijalogu

 

Skini Fajl

 

Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti

 

Skini Fajl

 

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi

 

Skini Fajl

 

Evropska povelja o učešću mladih

 

Skini Fajl

 

Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima

 

Skini Fajl

 

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

 

Skini Fajl

 

Univerzalna deklaracija o pravima čovjeka

 

Skini Fajl

 

Ugovor o funkcionisanju Evropske Unije

 

Skini Fajl

 

Zakon o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi

 

Skini Fajl