Projekti

“Osnažimo poljoprivredu-oživimo selo”

Opšti cilj projekta je doprinos ekonomskom razvoju ruralne sredine u opštini Tivat a specifični ciljevi projekta su:1)Podstaknuta poljoprivredna proizvodnja kao osnova za ekonomsku diverzifikaciju, očuvanje ruralnog naslijeđa i prirodnih resursa, zapošljavanje i promociju eko-etno turizma.2)Osnaženo učešće građanstva u kreiranju i sprovođenju politika ruralnog razvoja poljoprivrede.Projekat sprovodimo u partnerstvu sa Malinarskim društvom Boka i uz podršku Opštine Tivat u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).

Reload program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Tivat, Kotor, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.

“Naš novac-Vaša ili naša odgovornost”.

Opšti cilj projekta je da doprinese većoj transparentnosti izvršenja
budžeta opštine Herceg Novi i efikasnoj javnoj potrošnji. Specifični
cilj projekta je: Povjećanje stepena razumjevanja građana i građanki
budžetskog ciklusa i otvorenost lokalne samouprave za participativno
budžetiranje i građansko nadgledanje potrošnje javnog novca.
Ovaj projekat je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta
“Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”, koji sprovodi
Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz
Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku
Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje
Ministarstva javne uprave Crne Gore.

„Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori“ u partnerstvu sa Centrom za razvoj NVO (CRNVO).

Ciljevi projektа su:
Osnažiti organizacije civilnog društva da aktivno doprinose razvoju 
participativne demokratije u Crnoj Gori;
Unaprijeđeni kapaciteti OCD-a da budu efikasni, odgovorni i nezavisni 
akteri i da doprinesu okruženju koje je podsticajno za civilno 
društvo.
“CRNVO lokalni resursni centar NADA-Herceg Novi “ nastao je u 
okviru projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji realizuje 
Centar za
razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Bonum, Novi 
Horizont, Nada i Bjelopoljski demokratski centar..
Projekat je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije 
Evropske unije u Crnoj Gori,  u okviru otvorenog CfP IPA 2016-2017 Civil 
Society Facility Programme, Montenegro.
 
 Jače NVO, jača demokratija!

NVO “NADA” je jedna od partnerskih organizacija Centara za razvoj nevladinih organizacija – CRNVO u projektu „Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržala Evropska unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Ciljevi ovog projekta su jačanje i podsticanje civilnog društva za aktivno učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu u Crnoj Gori, kroz uspostavljanje četiri lokalna resursna centra za pružanje podrške lokalnim nevladinim organizacijama.
CRNVO lokalni resursni centri za pružanje podrške lokalnim NVO za južnu regiju Crne Gore su nevladine organizacije “Nada” iz Herceg Novog i “Novi horizont” iz Ulcinja, a na sjeveru Crne Gore nevladine organizacije “Bonum” iz Pljevalja i “Bjelopoljski demokratski centar” iz Bijelog Polja..