Projekti

„Osnažimo poljoprivredu-oživimo selo“ (jul 2019.g.-mart 2020.g.)

Opšti cilj projekta je doprinos ekonomskom razvoju ruralne sredine u opštini Tivat a specifični ciljevi projekta su:1)Podstaknuta poljoprivredna proizvodnja kao osnova za ekonomsku diverzifikaciju, očuvanje ruralnog naslijeđa i prirodnih resursa, zapošljavanje i promociju eko-etno turizma.2)Osnaženo učešće građanstva u kreiranju i sprovođenju politika ruralnog razvoja poljoprivrede.

Projekat sprovodimo u partnerstvu sa Malinarskim društvom Boka i uz podršku Opštine Tivat u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).

Reload program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Tivat, Kotor, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.

“Naš novac-Vaša ili naša odgovornost“ (januar-jun 2019.g.)

Opšti cilj projekta je da doprinese većoj transparentnosti izvršenja budžeta opštine Herceg Novi i efikasnoj javnoj potrošnji. Specifični cilj projekta je: Povjećanje stepena razumjevanja građana i građanki budžetskog ciklusa i otvorenost lokalne samouprave za participativno budžetiranje i građansko nadgledanje potrošnje javnog novca.

Ovaj projekat je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta „Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“, koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore. Partner u projektu je NVO“Zrak sunca“.

„Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori“ u partnerstvu sa Centrom za razvoj NVO (CRNVO) 2018.g-

Ciljevi projektа su:Osnažiti organizacije civilnog društva da aktivno doprinose razvoju participativne demokratije u Crnoj Gori; Unaprijeđeni kapaciteti OCD-a da budu efikasni, odgovorni i nezavisni akteri i da doprinesu okruženju koje je podsticajno za civilno društvo.“

CRNVO lokalni resursni centar NADA-Herceg Novi “ nastao je u okviru projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Bonum, Novi Horizont, Nada i Bjelopoljski demokratski centar.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori,  u okviru otvorenog CfP IPA 2016-2017 Civil Society Facility Programme, Montenegr“Jače NVO, jača demokratija!“(2016-2017.godina)
 Jače NVO, jača demokratija!“ 2016-2017.g.

NVO „NADA“ je jedna od partnerskih organizacija Centara za razvoj nevladinih organizacija – CRNVO u projektu „Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržala Evropska unija, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

Ciljevi ovog projekta su jačanje i podsticanje civilnog društva za aktivno učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu u Crnoj Gori, kroz uspostavljanje četiri lokalna resursna centra za pružanje podrške lokalnim nevladinim organizacijama.
CRNVO lokalni resursni centri za pružanje podrške lokalnim NVO za južnu regiju Crne Gore su nevladine organizacije „Nada“ iz Herceg Novog i „Novi horizont“ iz Ulcinja, a na sjeveru Crne Gore nevladine organizacije „Bonum“ iz Pljevalja i „Bjelopoljski demokratski centar“ iz Bijelog Polja.

 

Ranije realizovani projekti:

 

„Živi zdravo-živi bez cigareta“ 2014.godine

Projekat je podržan od Vlade Crne Gore posredstvom Komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću.

Cilj kampanje „Živi zdravo-živi bez cigareta“ je podizanje nivoa svijesti građana o štetnosti pušenja kao najčešće bolesti zavisnosti. Usmjerena je prije svega na djecu do 18 godina (osnovnoškolska i srednjoškolska populacija), mlade (16-29) i njihove nastavnike,zdravstvene radnike, roditelje i sve ostale u društvenoj zajednici.

 

„Korupcija na lokalnom nivou-nulta tolerancija“ 2012-2013.godine

Bili smo partner Centru za građansko obrazovanje-CGO, Institut alternativa i Bonum-Pljevlja.

Sprovođenje kampanje za smanjenje korupcije u lokalnim zajednicama i jačanju sprovođenja antikorupcijskih politika na lokalnom nivou, kao i povećanju svijesti građana i građanki o značaju efektivnih antikorupcijskih mehanizama i postupaka u  crnogorskim opštinama.

 

„Evropa u mom gradu“ 2011.g.

Bili smo  lokalni partner  CGO (Centar za građansko obrazovanje)  iz Podgorice

Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta i uloge lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori radi uspostavljanja dugotrajnog i efikasnijeg doprinosa procesu EU integracija.

 

„Mladi u riziku“ 2011.godine

Bili smo  lokalni partner  CAZAS iz Podgorice

 Cilj projekta je razvoj partnerskih veza, osnaživanje organizacija civilnog društva na Balkanu  koja rade sa mladima, podizanje svesti o potrebama mladih u bilo kom obliku rizika (zdravstveni, socijalni, ekonomski…). Timočki omladinski centar  sa partnerskim organizacijama iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore započeo je da razvija nacionalni program “Mladi u riziku”. Projekat je finansirala Evropska  komisija.

 

“ Mladi Boke Kotorske i preduzetništvo“ 2010.godine

Donator Uprava za mlade i sport u cilju realizacije Nacionalnog plana akcije za mlade, tj. Akcionog plana za 2010. godinu

Cilj projekta je podržati preduzetničku kulturu mladih i razvoj malog biznisa kroz programe edukacije i samozapošljavanja. Okosnicu projekta čine jednodnevni treninzi u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat, kao i brošura sa edukativnim sadržajem namjenjena nezaposlenim mladim ljudima.

 

„Igralište za djecu Bijele“ 2009.godine

Donator  fAKT (Fond za aktivno građanstvo)

Cilj projekta: Obezbjediti djeci iz Bijele bezbjedno javno mjesto za igru i time poboljšati kvaliitet korišćenja slobodnog vremena i druženja i osigurati najmlađima sretnije i bezbrižnije djetinjstvo.

 

„Pozajmljena planeta (22.april 2009)“  A-SMYLE  /American councils

Cilj projekta: Povećanje ekološke svjesti o potrebi očuvanja prirodnih resursa, neposredno kod djece u vrtićima i osnovnim i srednjim školama a posredno kod njihovih roditelja i ostalih građana Herceg Novog.

 

„Čiste ruke u politici“ 2008-2009.godine

Sa Koalicijom NVO Saradnjom do cilja .Donator ORT/USAID

 Cilj projekta je da ohrabri građane Herceg Novog, službenike lokalne samouprave i odbornike da podrže građanske inicijative koje će doprinjeti smanjenju korupcije i stvaranju boljeg okvira za učešće građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, uspostavljanje veće odgovornosti rada organa lokalne samouprave kao i ukupan razvoj lokalne zajednice.

Sa Javnim preduzećem ,,Stambeno komunalno,, i Opštinom realizovali smo inicijativu za obilježavanje pješačkog prelaza u Zelenici.

Sa Javnim preduzećem ,,Čistoća,, realizovali smo inicijativu građana za postavljanje kontejnera kod crkve u Mojdežu.

Sa Javnim preduzećem ,,Morsko dobro,, realizovali smo inicijativu izgradnje javnog toaleta u Baošićima.

 

Sa Koalicijom NVO- Saradnjom do cilja realizovali smo projekte:

„Kampanja za usvajanje 3 dokumenta“ (2006.g.)

“ Imam prava, hoću da učestvujem“ (2007.g.)

 

Watchdog „Pravni i socijalni položaj zaposlenih u privatnom sektoru“ 2006-2007.godine

Donator FONDAS/ORT

Sa koalicijom Asocijacija Hercegnovska Alternativa -AHA pratili smo poštovanje Zakona o radu. Uticali smo na svijest poslodavaca da poštuju Zakon o radu i ohrabrili radnike da prijave povrede prava iz radnog odnosa. Upoznali smo javnost sa problemom nepoštovanja Zakona o radu i podstakli dijalog radnika, sindikata i inspekcije rada.

 

Watchdog „Transparentno JP „Morsko dobro“ u službi građana i pod kontrolom lokalne uprave“

2004-2005.godine

Donator FONDAS/ORT

Projekat smo sprovodili sa koalicijom Asocijacija Hercegnovska Alternativa -AHA. Cilj projekta je transparentan rad JP“Morsko dobro“ i veće ingerencije lokalne samouprave u oblasti upravljanja morskim dobrom i ubiranja sredstava u zoni morskog dobra za povećani obim investicija u razvoj opštine Herceg Novi.

 

„Doručkom do zdravlja“ 2004.godine

Donator URCG ( Udruženje roditelja Crne Gore)

Cilj projekta je da edukacijom Savjeta roditelja i uprava škola povećamo nivo svijesti javnosti o značaju doručka za pravilan psihofizički razvoj djece i uticati na rukovodstvo škole da školske kuhinje besplatno ustupe zainteresovanim firmama kako bi se za sve učenike obezbjedio doručak po pristupačnoj cijeni a djeci iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja besplatan doručak.

 

„Vizija za budućnost“ 2004.godine

Finansirala opština Herceg Novi

EKO projekat u osnovnim školama Ilija Kišić u Zelenici i Dašo Pavičić u H.Novom 

 

„Pticama na dar“2004.godine

Donator URCG-Udruženje roditelja Crne Gore

Učenici su dobili materijal da na časovima tehničkog obrazovanja izrade kućice za ptice i da ih zajedno sa učenicima sa posebnim potrebama iz Zelenike postave na Vrbnju.

 

“ Šta je tvoja antidroga“ 2003.godine

Donator URCG ( Udruženje roditelja Crne Gore)

 

„Građanska kancelarija Herceg-Novi“  2005-2015.godine

Građanska kancelarija je osnovana  i opremljena 2003.godine u sklopu programa Revitalizacija zajednice kroz demokratsko djelovanje-CRDA/USAID/IRD. Nakon završetka IRD programa  rad kancelarije nastavila je  NVO“NADA“a podržavala  SO Herceg Novi.

Misija „Građanske kancelarija“ bila je da promoviše i podstiče aktivno učešće građana u demokratskim procesima  i doprinosi jačanju kapaciteta pojedinaca i organizacija kako bi uspješno rješavali probleme u svojim zajednicama.

Pružali smo tehničku (registracija NVO) i stručnu pomoć građanima i nevladinim organizacijama u razvoju projekata i kreiranju i vođenju različitih kampanja za rješavanje konkretnih problema.

Sarađivali smo sa  građanima, nevladinim  organizacijama, ali i pojedincima  iz vladinog i nevladinog sektora, kako bi uticali na  povećanje nivoa  svijesti o participativnoj demokratiji i potrebi i načinima učešća građana u procesima donošenja odluka na svim nivoima vlasti.