Publikacije

 

Katalog obuka Resursnog Centra za organizacije civilnog društva

Download PDF

 

 

 

 

 

Vodič za pružanje usluga Resursnog Centra za organizacije civilnog društva

Download PDF

 

 

 

 

 

Jače organizacije civilnoga drustva, jača demokratija 

Flajer – Download

 

 

 

 

 

Izbještaj o okviru za djelovanje NVO-a na lokalnom nivou

Download PDF