CRNVO Lokalni resursni centar NADA-Herceg Novi: Informacije o donatorima

Jedna od usluga lokalnog resursnog centra je i informacija o donatorima.

Ova usluga se odnosi na mogućnost dobijanja informacija o donatorima i uključuje pružanje podataka o aktuelnim donatorima NVO u Crnoj Gori, kontakt podatke i informaciju o prioritetima, načinu finansiranja, rokovima, dostavljanju aplikacione forme i slično.

Danas Vam predstavljamo Fond za aktivno građanstvo-FAKT.  https://www.faktcg.org/gradanska-akcija/