Ministarstvo finansija i socijalnog staranja: Konkurs za projekte NVO do 29.novembra 2021.godine

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja raspisalo je  Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 29.11. 2021. godine.

Više na linku:

http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=628