Upitnik za građanke i građane: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija koordinira procesom ko-kreiranja novog Nacionalnog
akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori.

Za građane je pripremljen poseban upitnik  https://forms.office.com/r/PsEG2gWvbk kako
bi i u toj formi mogli da iskažu svoj stav o obavezama i aktivnostima koje mogu doprinijeti većem učešću građana u proces donošenja politika, boljoj komunikaciji organa uprave i građana, rješavanju konkretnih problema sa kojima se građani suočavaju na lokalnom
ili širem nivou, da ukažu na potrebu mijenjanja određene usluge koju uprava pruža i/ili kreiranja nove i slično.

Cilj ko-kreiranja novog Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje
inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu je kvalitetan i sadržajan dokument koji odgovara na potrebe građana, kojim se obavezujemo na sprovođenje daljih reformi kako bi javna administarcija bila bolji i efikasniji servis građanima, a građani proaktivniji
učesnici u donošenju odluka od značaja za njihov svakodnevni život.