Ministarstvo kapitalnih investicija:Konkurs za finansiranje projekata NVO

Ministarstvo kapitalnih investicija objavilo je konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim rganizacijama a rok za podnošenje prijava na konkurse je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 20.04.2022. godine do 15h.

Više detalja na linkovima: 

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-nvo-u-oblasti-saobracaj-sigurnost-i-bezbjednost  Javni konkurs oblast saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-nvo-u-oblasti-zastite-lica-sa-invaliditetom  Javni konkurs zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-nvo-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-u-saobracaju-2  Javni konkurs oblast zaštite životne sredine u saobraćaju

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-nvo-u-oblasti-energetike-i-energetske-efikasnosti  Javni konkurs oblast energetike i energetske efikasnosti za 2022. godinu