ReLOaD organizuje obuku za NVO „Upravljanje projektnim ciklusom“

Opštine Herceg Novi, Tivat, Kotor i Budva i program ReLOaD pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom „Upravljanje projektnim ciklusom“.

Obuka će u Herceg Novom biti održana 04. i 05. aprila, u maloj sali Opštine Herceg Novi (Trg Maršala Tita br. 2), u terminu od 09 do 17 časova, obavještavaju iz Sekretarijata za kulturu i obrazovanje i pozivaju zainteresovane da se prijave za učešće.

Očekuje se da učesnici sa sobom donesu lap-top zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt Dnevnog reda i ostale informacije relevantne za obuku.

Na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici NVO dođu sa unaprijed pripremljenom projektnom idejom,  koja je u vezi sa prioritetnim oblastima objavljenim u konkursu, kao i sa podacima o strateškim dokumentima koji su u vezi sa tim problemom (projektnom idejom).
Nakon dvodnevne obuke, za učesnike će biti obezbijeđena mentorska podrška, u cilju što bolje pripreme projektnog prijedloga.
Učešće na obuci potrebno je da potvrdite najkasnije do četvrtka, 31. marta do 10 sati, na jednu od email adresa:

Obuka u Herceg Novom, 4-5. april 2022. godine – olga.pejovic@yahoo.com (Olga Pejović)

Detaljne informacije potražite na sajtu:

https://hercegnovi.me/sr-yu/meni/meni-kultura/vijesti-kultura/522-poziv-nevladinim-organizacijama-za-ucesce-na-obuci-upravljanje-projektnim-ciklusom