Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava: Konkurs za NVO do 29.aprila 2022.

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore raspisao je  konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2022. godinu.

Rok za prijave na javni konkurs je do 29.04.2022. godine.

Više informacija na linku http://www.fzm.me/v/index.php/naslovnal