Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma: Konkurs za NVO

  1. Javni konkurs za finansiranje projekata u vezi rasterećenje deponija – smanjenje odloženih količina organskog otpada

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-u-vezi-rasterecenja-deponija-smanjenje-odlozenih-kolicina-organskog-otpada

Rok podnošenja prijave na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja.

      2. Javni konkurs za finsiranje projekata na temu odlaganja otpada na nepropisnim mjestima

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-na-temu-odlaganja-otpada-na-nepropisnim-mjestima

Rok podnošenja prijave na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja.

     3.Javni konkurs za finsiranje projekata u vezi postizanja ciljeva za reciklažu na putu ka EU

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-u-vezi-postizanja-ciljeva-za-reciklazu-na-putu-ka-eu

Rok podnošenja prijave na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja.