Ministarstvo odbrane: Konkurs za NVO-Rok za podnošenje prijava 30.april 2022.g

Ministarstvo odbrane poziva NVO da se prijave na konkurs  “Vojska u borbi protiv dezinformacija” za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblastievroatlantskih, evropskih integracija, institucionalnog i vanistitucionalnog obrazovanja.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja odnosno zaključno sa 30. aprilom 2022. godine.

Više na linku https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=780