Ministarstvo zdravlja:Konkurs za NVO -Ostani zdrav! Reci ne drogama!

Ministarstvo zdravlja objavilo je Javni konkurs za prijavu projekata/programa,,Partnerstvo sa NVO u cilju podrške prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama u 2022. godini – Ostani zdrav! Reci ne drogama!’.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 07.05.2022. godine.

 Više informacija na linku

https://www.gov.me/clanak/partnerstvo-sa-nvo-u-cilju-podrske-prevencije-zloupotrebe-droga