Kroz M’BASE program podrška EU za 20 projekata civilnog društva

Na drugi od pet planiranih konkursa  M’BASE programa koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa partnerima i saradnicima a finansira Evropska unija,objavljen 5. novembra 2021. do zaključenja konkursa, 24. decembra 2021.godine pristiglo 86 prijava projekata, pretežno od organizacija iz centralnog dijela Crne Gore (61), zatim sa juga (14) i sa sjevera (11).

Na ovom drugom konkursu su podržani sljedeći projekti

Ka društveno odgovornom lokalnom budžetiranju (NVO Forum za razvoj demokratije), 

Šejla – priča o tragičnoj sudbini koja se mogla spriječiti (NVO Arlekin), 

STOP seksizmu u Crnoj Gori (Institut za pravne studije – IPLS), 

Poglavlje 23 u mojoj zajednici (Centar za razvoj nevladinih organizacija – CRNVO), 

ForUM za prava OSI (Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore – UMHCG), 

Mediji za odgovorno društvo (Medijska asocijacija jugoistočne Evrope), 

Tvoje pravo je zagarantovano: za efikasniju zaštitu interesa potrošača uz ojačan civilni sektor (Centar za zaštitu potrošača – CEZAP), 

Ni klijent, ni gazda! – Za integritet zapošljavanja u javnom sektoru (Institut Alternativa – IA),

 Za zdravije zdravstvo! (Centar za monitoring i istraživanje – CEMI), 

Mladi u fokusu društva (Mreža za mlade Crne Gore), 

Podrška participativnom pristupu u izradi Strateškog plana razvoja Opštine Nikšić (NVO Društvo mladih ekologa Nikšić), 

Naučni karavan ka EU – unaprjeđenje naučne pismenosti mladih u Crnoj Gori (Fondacija za promovisanje nauke – PRONA), 

Žuka-mreža OCD kulture u Baru (NVO Gradionica), 

Snažno civilno društvo u službi aktivnih građana (Centar za demokratsku tranziciju – CDT), 

BRIGADA.ME – digitalna platforma za evropsku kulturu (NVU Art 365), 

Vidim umjetnika! Slutim bolje društvo (Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore – ULUCG), 

Zajedno za čistiju i bistriju Vezišnicu (NVO Da zaživi selo), 

Inkluzivno kreiranje lokalnih javnih politika i usluga (NVO Roditelji), 

Muzika za sve! Jačanje kapaciteta OCD iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori (NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore- PAM CG), 

Aktivni mladi za evropske vrijednosti (Sociološki centar Crne Gore – SOCEN).

Program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi CGO u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Više na linku: https://cgo-cce.org/2022/03/10/podrska-eu-za-novih-20-projekata-civilnog-drustva-kroz-mbase-program/