Javna rasprava o tekstu Nacrta Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija u okviru javne rasprave o tekstu Nacrta Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026, sa Akcionim planom za implementaciju ciljeva strategije za period 2022-2023. 
 U okviru javne rasprave planirano je i održavanje tri okrugla stola o Nacrtu strateškog dokumenta:
 
Berane/ Hotel Berane / 11.04.2022. sa početkom u 11h.
Podgorica / „201 engaging space“, Ul. Kralja Nikole 10 / 13.04.2022. sa početkom u 12h.
Budva / Hotel Avala / Staklena sala / 15.04.2022. sa početkom u 11h.
 
Okrugle stolove koji će se održati u okviru javne rasprave možete pratiti i putem zoom-a:
Meeting ID: 653 870 1223
Passcode: 2022
 
Pozivamo vas da ispratite navedene događaje i date svoj doprinos izradi ovog dokumenta.
 
Više na linku: http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=771