Integracija a ne asimilacija -Hercegnovski dani interkulturalnosti

 

Projekat „Integracija a ne asimilacija-Hercegnovski dani interkulturalnosti“  je finansijski podržan od strane  Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.