Integracija a ne asimilacija- Hercegnovski dani interkulturalnosti

Projektom “ Integracija a ne asimilacija- Hercegnovski dani interkulturalnosti“ koji je finansijski podržan od strane  Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava  želimo da doprinijesemo promociji duha tolerantnosti, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja i razumjevanja u opštini Herceg Novi saopštila je Marina Vuksanović, koordinatorka projekta.

Ovaj projekat je koncipiran tako da direktnom komunikacijom i dijalogom putem  tematskih radionica  pruži niz korisnih informacija i unaprijedi interkulturalni dijalog u našoj zajednici. Planirano je da održimo edukativne radionice na kojima će se polaznici upoznati sa osnovnim pojmovim multikulturalizma i interkulturalizma obradom slijedećih tema:

  • Multikulturalizam i interkulturalizam, stereotipi, predrasude
  • Kultura i identitet, koliko smo slični koliko smo različiti?
  • Diskriminacija, ljudska prava i odgovornosti
  • Vještina komunikacije, suočavanje sa prošlošću, konflikti i rješavanje konflikata
  • Interkulturalni dijalog kao “ključ za budućnost”
  • Tolerancija-ujedinjeni u raznolikosti-prihvatanje i saradnja

Planirane su i 4 edukativne posjete sa učesnicima radionica različitim kulturno istorijskim i vjerskim objektima, svjedocima multikulturalnog sklada hercegnovske opštine.

Organizovaćemo tribinu u cilju promovisanja značaja očuvanja maternjeg jezika, jezičke kulture i stvaralaštva na maternjem jeziku. 

Time će biti zaokružen proces implementacije projekta koji treba da doprinijese da polaznici radionica postanu promoteri duha tolerancije, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja i razumjevanja.