Hercegnovski dani interkulturalnosti

Hercegnovski dani interkulturalnosti – Unapređivanje tolerantnosti, dijaloga, poštovanja, razumijevanja…

U vremenu podjela, degradacije kulture, raznolikih tumačenja i izvrtanja istorije, jačanja stereotipa, predrasuda, diskriminacije, sve većeg nedostatka tolerancije… od velikog je značaja o tome intezivno diskutovati, edukovati se i skrenuti pažnju na te, kako naše, tako i globalne probleme. 

 
Tim povodom, projekat “Integracija a ne asimilacija – Hercegnovski dani interkulturalnosti“, koji je održan protekle sedmice u našem gradu, okupio je brojne predstavnike Novskih nevladinih udruženja koji su na interesantan način diskutovali i razmijenjivali iskustva o vrlo značajnim temama:
  • Multikulturalizam i interkulturalizam, stereotipi, predrasude
  • Kultura i identitet, koliko smo slični koliko smo različiti?
  • Diskriminacija, ljudska prava i odgovornosti
  • Vještina komunikacije, suočavanje sa prošlošću, konflikti i rješavanje konflikata
  • Interkulturalni dijalog kao “ključ za budućnost”
  • Tolerancija-ujedinjeni u raznolikosti-prihvatanje i saradnja
 
Učesnici Hercegnovskih dana interkulturalnosti / Foto: NVO „Diabet life“
Kako je objasnila Marina Vuksanović, koordinatorka projekta i predsjednica NVO „NADA“, želja je da se doprinese promociji duha tolerantnosti, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja i razumjevanja u opštini Herceg Novi a projekat je koncipiran tako da direktnom komunikacijom i dijalogom putem tematskih edukativnih radionica pruži niz korisnih informacija i unaprijedi interkulturalni dijalog u našoj zajednici te su se učesnici imali priliku upoznati sa osnovnim pojmovima multikulturalizma i interkulturalizma obradom gore pomenutih tema. Pored radionica, dodaje Vuksanović, realizovane su i 4 edukativne posjete sa učesnicima radionica različitim kulturno istorijskim i vjerskim objektima, svjedocima multikulturalnog sklada hercegnovske opštine.
 
„Biće organizovana i tribina u cilju promovisanja značaja očuvanja maternjeg jezika, jezičke kulture i stvaralaštva na maternjem jeziku čime će biti zaokružen proces implementacije projekta koji treba da doprinese da polaznici radionica postanu promoteri duha tolerancije, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja i razumjevanja.“ – saopštava Vuksanović.
 
Projekat Hercegnovski dani interkulturalnosti finansijski je podržan od strane  Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Preuzeto sa: https://hnsvastara.blogspot.com/2022/04/hercegnovski-dani-interkulturalnosti.html