Hercegnovski dani interkulturalnosti: Tribina u JU OŠ „Orjenski Bataljon“ Bijela

„Pričajmo o (na) maternjem jeziku“

IMG_20220428_110435Za učenike starijih razreda (VI-IX), 28. aprila 2022. godine, u našoj školi održana je tribina pod nazivom „Pričajmo o (na) maternjem jeziku“, kojoj su prisustvovali predstavnici hercegnovskih nevladinih organizacija, direktorica škole Nataša Franić, nastavnici Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti: Milun Đurđevac, Ljiljana Odžić, Srđan Terzović, bibliotekarka Sanja Radović i stručni saradnik za inkluziju romske i egipćanske zajednice u obrazovanju u JU OŠ „Dašo Pavičić“ u Herceg Novom, gdin Samir Tuša.
U okviru tribine održane su edukativne radionice, čiji je moderator gđa Nataša Dendić, koja je u komunikaciji sa učenicima koji su sve vrijeme bili i aktivni učesnici, na zanimljiv i kreativan način približila ljepotu i značaj maternjeg jezika, kao i poštovanje, dijalog i međusobno razumijevanje među pripadnicima različitih kultura.
Tribina je jedna od aktivnosti projekta „Integracija, a ne asimilacija – Hercegnovski dani interkulturalnosti“, čiji je koordinator gđa Marina Vuksanović i ima za cilj da doprinese promovisanju značaja očuvanja maternjeg jezika, jezičke kulture i stvaralaštva na maternjem jeziku i podsjeti na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki, Istočnom Pakistanu (Bangladeš), protestujući jer njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.
Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, čiji je osnivač Skupština Crne Gore.

 
Oglasi