Herceg Novi:Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte i programe NVO u 2022.godini

Sekretarijat za društvene djelatonsti i međunarodnu saradnju raspisao je Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Herceg Novi opredijeljenih nevladinim organizacijama u 2022. godini.

Iz Sekretarijata pozivaju nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Herceg Novi, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog Konkursa, da dostave svoje prijave na Konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Herceg Novi opredijeljenih nevladinim organizacijama u 2022. godini, za projekte koji se realizuju na teritoriji opštine Herceg Novi.

Ukupan iznos sredstava predviđenih budžetom za ovu namjenu u 2022. godini je 70 hiljada eura.

O uslovima Javnog konkursa više na web stranici:https://hercegnovi.me/sr-yu/meni/sekretarijat-za-drustvene-djelatnosti-i-sport/vijesti-drustvene-djel/673-javni-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-za-nvo-u-2022-godini

Javni konkurs NVO 2022

Obrazac za prijavu 2022

Formular projekta 2022

Nažalost formular projekta je u PDF formatu.