Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje NVO – LGBTI

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti unaprjeđenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2022. godinu donijela je odluku o finansiranju sljedećih projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unaprjeđenja kvaliteta života LGBTI osoba za 2022. godinu:

1. „Jačanje podrške ljudskim pravima LGBTI osoba u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori„ u
iznosu od 19,000.00 €, predložen od strane NVO Juventas iz Podgorice;
2. „Jednaki/e pred zakonom“ u iznosu od 18,952.50 €, predložen od strane NVO Queer
Montenegro iz Podgorice;
3. „Zajedno protiv govora mržnje prema LGBT osobama“ u iznosu od 19,000.00 €, predložen od
strane NVO LGBT Forum Progres iz Podgorice;
4. „Zajedno protiv predrasuda“ u iznosu od 18,753.00 €, predložen od strane NVO Centar za
građansko obrazovanje (CGO) iz Podgorice;
5. „Na putu jednakosti“ u iznosu od 18,800.00 €, predložen od strane NVO CAZAS iz Podgorice;
6. „Ljudska prava ne poznaju seksualnu pripadnost – diskriminacija ima isto značenje za sve“ u
iznosu od 18,486.17 €, predložen od strane NVO Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) iz
Podgorice;
7. „KVIR KUL“ u iznosu od 18,797.18 €, predložen od strane NVO Sistem iz Podgorice;
8. „Doprinos suzbijanju govora mržnje prema LGBTI osobama“ u iznosu od 18,231.30 €,
predložen od strane NVO Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) iz Podgorice;
9. „Doprinos zaštiti od diskriminacije i otvoren pristup servisima podrške za LGBTI osobe“ u
iznosu od 18,800.00 €, predložen od strane NVO LGBTIQ Socijalni Centar iz Podgorice;
10. „Pravno prepoznavanje roda-korak ka jednakosti“ u iznosu od 18,800.00 €, predložen od strane
Asocijacije Spektra iz Podgorice;
11. „Ojačane institucije za bolju zaštitu ljudskih prava“ u iznosu od 18,996.20 €, predložen od strane
NVO Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) iz Podgorice;
12. „Doprinos unapređenju kvaliteta i dostupnosti servisa podrške mentalnom zdravlju LGBTI
osoba u Crnoj Gori“ u iznosu od 18,544.20 €, predložen od strane Udruženja LBTQ žena STANA
iz Podgorice;
13. „Promocija tolerancije i poštovanja ljudskih prava LGBT populacije – pričajmo o tome,
razbijmo predrasude!“ u iznosu od 12,658.98 €, predložen od strane NVO Đakomo Adriatic iz
Bijelog Polja;
14. „Poreski status životnog partnerstva lica istog pola“ u iznosu od 12,160.00 €, predložen od
strane NVO Institut za pravne studije iz Podgorice.

Više informacija na https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstva-za-finansiranje-nvo-lgbti