Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede:Finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine – zaštite voda u 2022. godini

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata odnosno programa nevladinih organizacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine – zaštite voda u 2022. godin i  odobrila finansiranje sljedećih projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine – zaštite voda, u ukupnom iznosu od 50.000,00 €:

Naziv projekta     Podnosilac projekta     Partner na projektu   Period realizacije  Iznos

1.„Voda kao pokretačka snaga u prirodi“

NVO „Udruženje biologa Crne Gore – Cellula“

NVO „Udruženje ljubitelja Gorice i prirode“

6 mjeseci

7.555,20 €

2. „Pravo na vodu – odgovor na urbani izazov“

NVO „Centar kreativnih vještina“

NVO „Za naše dobro“

5 mjeseci

8.000,00 €

3. „Gis mapiranje rasutih izvora zagađenja na lijevoj i desnoj obali Lima”

NVO Ronilački klub „Tim ajkula”

NVO „Centar za razvoj aktivizma i volonterizma kod mladih – KAN”

8 mjeseci

7.232,00 €

4. „Zaštitimo vode, zdravlje i budućnost“

NVO „Centar za ruralni razvoj Crne Gore“

NVO „Dobro Crne Gore“

12 mjeseci

8.000,00 €

5. „Ekološki pasoš za zaštitu rijeke Lim“

NVO „Dobro Crne Gore“

NVO „Centar za ruralni razvoj Crne Gore“

12 mjeseci

6.400,00 €

6. „Identifikacija, registracija i evidencija divljih deponija na obalama Lima od Plava do Bijelog Polja“

NVO „Euromost“

6 mjeseci

7.808,00 €

7. „Identifikacija izvora zagađenja u gornjem toku rijeke Ćehotine“

NVO „Da zaživi selo“

NVO „Ljubitelji prirode – Nature Lovers Montenegro“

6 mjeseci

5.004,80 € 

Ukupno:  50.000,00 €

Više na https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finansiranje-projekata-programa-nevladinih-organizacija-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-zastite-voda-u-2022-godini