Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO – Oblast zaštita prava RE

U vezi sa Javnim konkursom broj 01-056/22-246/62 od 05. oktobra 2022. godine pod nazivom „Podržimo inkluziju
Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki – za društvo jednakih šansi“ u 2022. godini,Komisija za raspodjelu sredstava donijela je Odluku kojom je odobrila finansiranje sledećih projekata/programa nevladinih organizacija:

1. „Poštovanje različitosti kao osnov za integraciju Roma“, u iznosu od 16.000,00
€, predložen od NVO „Centar kreativnih vještina“ iz Berana;

2. „Socijalna inkluzija Roma/kinja i Egipćanki u fokusu“, u iznosu od 15.440,00
€, predložen od NVO „IDENTITET“ iz Podgorice;

3. „Znanjem i zapošljavanjem protiv siromaštva“, u iznosu od 15.200,00 €,
predložen od NVO „Centar za ruralni razvoj Crne Gore“ iz Podgorice;

4. „Edukacijom do boljeg socio-ekonomskog položaja“, u iznosu od 15.793,60 €,
predližen od NVO „ASISTENT“ iz Podgorice;

5. „Da inkluzija ne bude iluzija“, u iznosu od 16.448,00 €, predložen od NVO
„SISTEM“ iz Podgorice;

6. „Reintegrišimo se“, u iznosu od 14.796,00 €, predložen od NVO „Građanski
aktivizam“ iz Podgorice;

7. „Podrška socijalnoj zaštiti i inkluzije RE populacije“, u iznosu od 15.950,00 €,
predložen od NVO „Centar za demokratiju i ljudska prava“ iz Podgorice;

8. „Društvo jednakih šansi“, u iznosu od 15.280,00 €, predložen od NVU “Zenit
Plus Montenegro“ iz Podgorice;

9. „Šansa kao stimulans“, u iznosu od 15.776,00 €, predložen od NVO
„Asocijacija za edukaciju i razvoj“ iz Podgorice;

10.„Jačanje socijalne inkluzijeRE zajednice u Crnoj Gori“, u iznosu od 16.000,00
€, predložen od NVO „Juventas“ iz Podgorice;

11.„Smanjenjem predrasuda do jednakih mogučnosti u crnogoskom društvu“, u
iznosu od 16.492,00 €, predložen od NVO „Centar za romske inicijative“ iz
Nikšića;

12.„Mentorska podrška učenicima u završnim razredima osnovne škole“, u
iznosu od 16.443,00 €, predložen od NVO „Mladi romi“ iz Herceg Novi.

13.„Inkluzijom do posla“ u iznosu od 15.968,00 €, predložen od NVO „Inicijativa
mladih za ljudska prava“ iz Podgorice;

14.„Dostojanstvo pripadnosti romskoj i egipćanskoj zajednici“, u iznosu od
11.776,00 €, preložen od NVO „Dobro Crne Gore“ iz Podgorice;

15.„Program plaćenog stažiranja za pripadnike RE populacije“, u iznosu od
12.912,00 €, predložen od NVO „Alfa centar“ iz Nikšića;

16.„Inkluzijom do zdravlja“, u iznosu od 16.000,00 €, predložen od NVO „CAZAS“
iz Podgorice;

17.„Iskorijenimo anticiganizam za društvo jednakih šansi“, u iznosu od 14.675,00
€, predložen od NVO „Romsko vrijeme“ iz Podgorice;

18.„Inkluzijom do boljeg položaja Romske i Egipćanske manjine u Baru i Ulcinju“,
u iznosu od 15.980,16 €, predložen od NVO „Građanska alijansa“ iz
Podgorice;

19.„Pozitivnim mjerama za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Beranama“, u
iznosu od 15.553,00 €, predložen od NVO „Udruženje za podršku Roma i
Egipćana“ iz Berana;

20.„Za jednake šanse informisanost je važna da inkluzija u društvu
Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki bude snažna“ u iznosu od 15.553,00 €,
predložen od NVO „Đakomo Adriatic“ iz Bijelog Polja;

21.„Škola političkog aktivizma za Rome – Romengo avazi Romenge!“ u iznosu
od 16.156,00 €, predložen od NVO “Koračajte sa nama“ iz Podgorice;

22.„Zakonsko pravo na prava“, u iznosu od 14.952,00 €, predložen od NVO
„Ulcinjska vila“ iz Ulcinja;

23.„Inkluzija kroz obrazovanje i osposobljavanje odraslih Roma/Romkinja i
Egipćana/Egipćanki za sticanje stručnih kvalifikacija, odnosno ključnih
vještina“, u iznosu od 16.479,00 €, predložen od NVO „ Mladi Romi“ iz
Podgorice;

24.„Za bolju socijalnu inkluziju mladih Re populacije – za društvo jednakih
šansi“, u iznosu od 11.200,00 €, predložen od NVO „Regionalni centar za
umjetnost,kulturu i medije – Elita plus“ iz Ulcinja.

25. „Osnaži se, zaposli se“, u iznosu od 12.612,00 €, predložen od NVO „Centar
za afirmaciju RE populacije“ iz Nikšića;

Više na https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finansiranje-projekata-nvo-oblast-zastita-prava-re