Ministarstvo rada i socijalnog staranja:Odluka o finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022.godini u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

 U vezi sa Javnim konkursom “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022.godini u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, donijela je Odluku:

 1. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 24.520,00 EUR za realizaciju projekta “ Nema opravdanja za nasilje” nevladine organizacije “NVO Centar kreativnih vještina” u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, po Javnom konkursu “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, a na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 2. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 31.991,00 EUR za realizaciju projekta “Usluga smještaja za žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja” nevladine organizacije “NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica”  u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, po Javnom konkursu “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, a na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 3. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 20.384,00 EUR za realizaciju projekta “Za društvo bez nasilja i stigme” , nevladine organizacije NVO “Zenit plus Montenegro”, u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, po Javnom konkursu “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, a na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 4. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 17.680,00 EUR za realizaciju projekta “Servis za rehabilitaciju i reintegraciju žrtava nasilja u porodici”, nevladine organizacije NVO Crnogorska Iskra Berane, u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici,  po Javnom konkursu “ Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, a na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 5. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 31.784,00 EUR za realizaciju projekta “Proaktivno rodno osjetljive intervencije za zaštićene žrtve proganjanja u Crnoj Gori”, nevladine organizacije NVO Sos telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, po Javnom konkursu “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, a na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 6. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 24.576,00 EUR za realizaciju projekta “Osnažena majka-osnažena djeca”, nevladine organizacije NVO „Sigurna ženska kuća“, u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, po Javnom konkursu “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, a na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 7. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 31.768,81 EUR za realizaciju projekta “Zajedno nad prevencijama nasilja nad ženama i djecom”, nevladine organizacije NVO Ženska asocijacija Danilovgrad “, u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, po Javnom konkursu “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, a na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 8. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 31.984,00 EUR za realizaciju projekta “Program savjetovališta za višestruko marginalizovane žene žrtve nasilje”, nevladine organizacije NVO  LGBT Forum Progres u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, po Javnom konkursu “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, a na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 9. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 18.224,00 EUR za realizaciju projekta “Podrška–Rehabilitacija – Osnaživanje”, nevladine organizacije NVU Građanski aktivizam, u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, po Javnom konkursu “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, a na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 10. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 21.079,20 EUR za realizaciju projekta “Savjetodavno-terapijski rad sa djecom koja su žrtve nasilja u porodici”, nevladine organizacije NVO Impuls, u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, po Javnom konkursu “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, a na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 11. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 28.240,00 EUR za realizaciju projekta “Podrška, osnaženje, istraživanje – sistemski odgovor na rodno zasnovano nasilje nad TIRV osobama ”, nevladine organizacije NVO Asocijacija Spektra, u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, po Javnom konkursu “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, a na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
 12. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 17.768,99 EUR za realizaciju projekta “Bezbjedna i Sigurna ”, nevladine organizacije NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore , u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, po Javnom konkursu “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 01-128/22-4545/1 od 11.11.2022.godine, a na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.

Više na https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finasiranje-projekata-nevladinih-organizacija