Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja:Finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti Društvena briga o djeci i mladima u 2022. godini

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti društvena briga o djeci i mladima a u vezi javnog konkurs „Podrška porodicama u krizi“,  broj 01-128/22-4556/1.  raspisanog 11.11.2022. godine, donijela je Odluku da  ukupan iznos sredstava opredijeljenih Javnim konkursom u iznosu od 150.000,00 eura raspodijeli za projekte 8 nevladinih organizacija:

  1. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 18.443,70 eura za realizaciju projekta „Pružanje adekvatne podrške u lokalnoj zajednici djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom i njihovim porodicama u cilju prevencije i spječavanja institucionalizacije“, prioritet I i III, NVO „Zračak Nade“ u oblasti društvena briga o djeci i mladima, po Javnom konkursu „Podrška porodicama u krizi“ broj 01-128/22-4556/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
  2. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 9.495,39 eura za realizaciju projekta „Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku“, prioritet I, NVO „Impuls“ u oblasti društvena briga o djeci i mladima, po Javnom konkursu „Podrška porodicama u krizi“ broj 01-128/22-4556/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
  3. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 20.371,50 eura za realizaciju projekta „Zdravo odrastanje – dar za cijeli život“, prioritet III, NVO „Centar kreativnih vještina“ u oblasti društvena briga o djeci i mladima, po Javnom konkursu „Podrška porodicama u krizi“ broj 01-128/22-4556/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
  4. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 11.145,60 eura za realizaciju projekta „Edukacijom do socijalizacije i integracije!“, prioritet III, NVO Crnogorski savez za tehničku kulturu „POLITEHNIKA“ u oblasti društvena briga o djeci i mladima, po Javnom konkursu „Podrška porodicama u krizi“ broj 01-128/22-4556/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
  5. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 24.300,00 eura za realizaciju projekta „Zajedno do prevencije nasilja nad djecom i mladima“, prioritet I, NVO „Ženska Asocijacija“ u oblasti društvena briga o djeci i mladima, po Javnom konkursu „Podrška porodicama u krizi“ broj 01-128/22-4556/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
  6. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 23.741,10 eura za realizaciju projekta „Podrška porodicama u riziku od socijalne isključenosti“, prioritet III, NVO „JUVENTAS“ u oblasti društvena briga o djeci i mladima, po Javnom konkursu „Podrška porodicama u krizi“ broj 01-128/22-4556/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
  7. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 18.103,50 eura za realizaciju projekta „Savjetovalište za unapređenje funkcionalnosti porodice“, prioritet I, NVO „Crnogorska ISKRA – Berane“ u oblasti društvena briga o djeci i mladima, po Javnom konkursu „Podrška porodicama u krizi“ broj 01-128/22-4556/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
  8.  Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 24.097,50 eura za realizaciju projekta „Programi podrške porodicama u krizi izazvanoj zloupotrebom psihoaktivnih supstanci“, prioritet I i II, NVO „CAZAS“ u oblasti društvena briga o djeci i mladima, po Javnom konkursu „Podrška porodicama u krizi“ broj 01-128/22-4556/1, objavljen 11.11.2022. godine, na osnovu konačne Rang liste projekata bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.

 Više na https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finansiranje-projekata-nevladinih-organizacija