CRNVO-Resursni centar: Obuke za organizacije civilnog društva

Pozivamo Vas da se prijavite za obuke koje će CRNVO-Resursni centar organizovati  za organizacije civilnog društva. Planirane su slijedeće obuke:

MART 2023
Naziv obuke: Pisanje projektnih prijedloga za konkurse ministarstava
Ciljna grupa/vrsta organizacija: Srednje razvijene organizacije civilnog društva
Broj učesnika: 12
Broj dana: 3
Lokacija: Objavljena u javnom pozivu
Opis obuke: Cilj ove obuke je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu, fazama i samoj izradi projektnog prijedloga za konkurse ministarstava, kroz teorijski i praktični rad. Obuka će se održati neposredno prije objave javnih poziva ministarstava za dostavljanje projektnog prijedloga kako bi OCD imale priliku da što bolje pripreme svoje projekte i postanu konkurentnije za dobijanje sredstava.

APRIL 2023
Naziv obuke: Izrada planova prikupljanja sredstava
Ciljna grupa/vrsta organizacija: Srednje razvijene i razvijene organizacije civilnog društva
Broj učesnika: 16
Broj dana: 1
Lokacija: Objavljena u javnom pozivu
Opis obuke: Cilj ove obuke je usmjeren na izgradnju kapaciteta polaznika obuke u cilju efikasnog
organizacionog i finansijskog planiranja i upravljanja u organizacijama civilnog društva. Poseban focus biće usmjeren na finansijsku održivost organizacija i izradu plana za prikupljanje sredstava za finansiranje organizacija.

MAJ 2023
Naziv obuke: Strateško dugoročno organizaciono planiranje
Ciljna grupa/vrsta organizacija: Srednje razvijene i razvijene organizacije civilnog društva
Broj učesnika: 12
Broj dana: 3
Lokacija: Objavljena u javnom pozivu
Opis obuke: Cilj ove obuke je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama strateškog
planiranja, kao i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta. Polaznici
obuke će imati priliku da se kroz teorijski i praktičan rad upoznaju sa sljedećom temama:
planiranje (svrha, koristi, učesnici i nivoi planiranja), faze u procesu strateškog planiranja,
vizija i misija, PEST i SWOT analiza, analiza zainteresovanih strana, identifikacija ključnih
problematičnih područja, vrste ciljeva u strateškom planiranju, monitoring i evaluacija, budžetiranje,
plan prikupljanja sredstava itd.

Javni pozivi za učesnike/ce obuka će biti objavljeni na internet stranici www.crnvo.me i https://euresursnicentar.me/ 

kao i putem CRNVO mailing liste i CRNVO društvenih mreža (Facebook, Instagram). Pozivi će sadržati dodatne informacije o obukama (lokacija, datum održavanja itd.), prijavni formular i jasne kriterijume izbora učesnika/ca.

Katalog, kao i obuke koje sadrži predstavljaju aktivnosti ,,Resursnog centra za organizacije civilnog društva –faza II” koji predstavlja zajednički projekat Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i naših partnera Instituta za medije Crne Gore i NVO Natura. Konzorcijum Resursnog centra, pored CRNVO i NVO Nature, čine naši dugogodišnji partneri i lokalni resursni centri: NVO Nada, Bjelopoljski demokratski centar, NVO Novi Horizont i NVO Bonum.

Katalog obuka 2023 RC 2