CGO: Centar za građansko obrazovanje u okviru četvrtog konkursa M’BASE podržao 19 projekata NVO

Četvrti konkurs u okviru M’BASE programa objavljen je 10. januara 2023.godine, a do njegovog zaključenja, 10. februara, na adresu CGO-a stigle su 92 prijave projekata, od čega je podržano 19 projekata sljedećih organizacija koje su nosioci tih projekata: NVO EKO tim (Korak bliže EU), NVO Prima (Zdrave veze – voljeti je zdravo), Crnogorsko društvo ekologa (Ekološke mreže – ključ razvoja na temeljima očuvane prirode), Punta institut (Građanski i volonterski – rodno aktivno za Ulcinj), Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro (Prava LGBTIQ+ osoba – od strateških rješenja do praktične primjene zakona), Udruženje Hepatitis Crna Gora – HEP (HEP buster!), NVO Aktivna zona (Partnerstvo za lokalnu demokratiju), Sindikat doktora medicine Crne Gore (Dijalozi.me – Servis po mjeri građana), Organizacija KOD (Screening), Centar za istraživačko novinarstvo – CIN CG (Ima li plana? – Prostorno (ne)planiranje, urbanizam i infrastrukturni projekti u Crnoj Gori), NVO Savez za djecu i mlade – Kuća (Rights Up, Rise Up!), MSJA – Dr Martin Schneider-Jacoby Association (Identifikacija i analiza “Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos – zaštita prirodnog i kulturološkog nasljeđa-pejzaža”), NVO Novi Horizonti (Odlučivanje sa mladima), NVU Društvo crnogorskih izdavača (Akademija „MILOVAN ĐILAS“), Udruženje paraplegičara Cetinje (Moje pravo – pravo na samostalan izbor), SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Bijelo Polje (Zaštita žena od rodno zasnovanog nasilja uslov demokratije i vladavine prava), Institut za strateške studije i projekcije – ISSP (OCD za inkluzivniji, transparentniji i „zeleniji“ PER), SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane (Osnažene na putu ka nultoj toleranciji rodno zasnovanog nasilja) i Savez slijepih Crne Gore (Biram da biram).

Projekat “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi CGO, u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unijaa kofinansira Ministarstvo javne uprave.