Kotor: Konkurs za finansiranje projekata i programa NVO iz budžetskih sredstava za 2023.godinu

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju  projekata i programa nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2023. godinu.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine, lokalnom javnom emiteru, zaključno sa 31.07.2023. godine.

Prioritetne oblasti za dostavljanje prijava u cilju finansiranja nevladinih organizacija u 2023. godine su:

 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

  • Edukacija građana/ki o zaštiti životne sredine, energetske efikasnosti i klimatskim promjenama
  • Organizacija konkretnih ekoloških akcija/kampanja i promocija važnosti zdravih stilova života
  • Održivi razvoj turizma, ruralni razvoj, poljoprivreda i ribarstvo
 SOCIJALNA INKLUZIJA I ZAŠTITA

  • Obezbjeđivanje integrisane podrške za ranjive grupe (osobe s invaliditetom, starija lica, Romi, Egipćani, LGBTQ, žene, djeca sa problemima u ponašanju, mladi, zavisnici od droga, alkohola, kocke, zavisnici od interneta)
  • Integrisana podrška u cilju prevencije nasilja i govora mržnje na internetu
 RODNA RAVNOPRAVNOST

  • Obezbjeđivanje integrisane podrške s ciljem suzbijanja različitih oblika nasilja nad ženama i nasilja u porodici
  • Organizacija konkretnih akcija/kampanja u zajednici o značaju rodne ravnopravnosti
 OMLADINSKA POLITIKA

  • Organizacija konkretnih akcija/kampanja u zajednici o važnosti mentalnog zdravlja mladih
  • Unapređenje zapošljivosti mladih
  • Edukacija mladih o važnosti i mehanizmima učešća u procesima donošenja odluka

Budžetom Opštine Kotor za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2023. godinu planiran je iznos od 34.797,00 €.

Maksimalni iznos sredstava za koji nevladina organizacija može konkurisati i koji joj može biti odobren Odlukom o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2023. godinu je 6.959,40 .

Više na:

https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-kulturu-sport-i-dru%C5%A1tvene-djelatnosti/javni-konkurs-za-raspodjelu-bud%C5%BDetskih-sredstava-namijenjenih-finansiranju-nevladinih-organizacija-u-op%C5%A0tini-kotor-za-2023.-godinu/