Ministarstvo kapitalnih investicija: Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju za 2023. godinu

Ministarstvo kapitalnih investicija objavilo je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju za 2023. godinu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 17.08.2023. godine do 15h.

Više informacija na linku:

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-nvo