Ministarstvo javne uprave: Konkurs za finansiranje projekata i programa NVO-rok za podnošenje prijava 23.avgust

Ministarstvo javne uprave objavilo je poziv nevladinim organizacijama za podnošenje prijava za finansiranje projekata i programa u oblasti otvorenost javne uprave u 2023.godini:

 Javna uprava dostupna svima ”

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Strategijom reforme javne uprave 2022- 2026, sa Akcionim planom  2022-2024. Operativni ciljevi iz Strategije reforme javne uprave 2022-2026. čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2023 godini su:

OPERATIVNI CILJ 4.2. Unapređenje primjene Zakona o SPI od strane obveznika primjene zakona i jačanje kapaciteta korisnika zakona, radi obezbjeđenja adekvatnog ostvarivanja prava na pristup informacijama.

OPERATIVNI CILJ 4.3   Unapređenje ponovne upotrebe informacija i povećanje dostupnosti otvorenih podataka.

Cilj je da realizacija projekata izazove promjenu u shvatanju principa otvorene javne uprave, u boljem razumijevanju benefita otvorenosti, te unaprijedi praksu organa u dijelu primjene važećih zakona i standarda koji znače bolju informisanost građana i zainteresovanih grupa,  olakšavajući praćenje ciklusa javnih politika, a posebno monitoringa rada institucija.

Metod realizacije projekata treba da odražava inkluzivnost i odgovornost prema prepoznatim potrebama korisnika.

Prioritetni problemi u oblasti otvorenosti javne uprave, koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija jesu:

 • nedovoljna transparentnost izvršne vlasti;
 • nizak stepen povjerenja građana u izvršnu vlast;
 • nizak stepen učešća javnosti u javnim raspravama;
 • nedovoljna zainteresovanost predstavnika nevladinih organizacija da se uključe u kreiranje politika u određenim oblastima;
 • nizak stepen odobrenih zahtjeva za pristup slobodnih informacijama;
 • pad pozitivne percepcije građana i privrednog sektora u oblasti informacija od strane javne uprave;
 • nedostatak kvaliteta i zakonitosti rada prvostepenih organa u postupcima odlučivanja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;
 • nedovoljno proaktivno objavljivanje podataka u posjedu organa vlasti, uključujući i mašinski čitljive podatke;
 • mali broj institucija objavljuje data setove na portalu otvorenih podataka;
 • nedovoljan broj (kvalitetnih) data setova na Portalu otvorenih podataka.

Ciljna grupa su građani, akademska zajednica, IT i NVO sektor, kao i institucije javne uprave.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju operativnog cilja i zadovoljenju potreba ciljne/nih grupe/a („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:

 • aktivnosti usmjerene na razmjenu informacija i iskustava u oblasti otvorenosti javne uprave;
 • zagovaračke aktivnosti kroz kreiranje predloga praktičnih javnih politika, brifova i studija;
 • istraživanje dostupnosti podataka osoba s invaliditetom;
 • kampanje s jasnim cijem unapređivanja stanja u različitim oblastima od javnog interesa,kako bi se kreirao bolji prostor za život svih građana;
 • edukacije na terenu sa različitim ciljnim grupama o benefitima otvorenosti javne uprave;
 • istraživanja na lokalnom i državnom nivou o otvorenosti javne uprave sa setom aktivnosti za unapređenje.

Popis projektnih aktivnosti nije konačan već je ilustrativan. U obzir za finansiranje uzeće se i druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i priroiteta konkursa.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 200.000,00 eura.

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 20.000 euraa najviši 40.000 eura.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 23.avgustom 2023. godine.

Sve potrebne obrasce i detalje konkursa pogledajte na linku:

https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-i-programa-nvo-u-oblasti-otvorenost-javne-uprave-u-2023-godini-javna-uprava-dostupna-svima